A kötet a 2015. november 20–21-én Beregszászon megtartott a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont által rendezett „A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európában” c. nemzetközi konferencia anyagait tartalmazza.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont műhelyében

Szerkesztette: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István

Korrektúra: Molnár D. Erzsébet

Tördelés: Molnár D. István

Borító: Molnár D. István

A kiadásért felel: dr. Orosz Ildikó

A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.

A rendezvényt és a kiadvány megjelenését Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma támogatta

ISBN 978-617-7404-04-9

©Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István, 2016 © A szerzők, 2016