Lehoczky Tivadar: Világháborúnk I–II. rész

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa

Lehoczky Tivadar Világháborúnk című naplója az I. világháború több mint egy évének (1914. július 31 – 1915. október 31.) eseményeit vázolja fel a tudós korabeli tapasztalatai alapján. Leírja a nemzetközi és a helyi eseményeket. Foglalkozik többek között az orosz és az olasz frontokon végbement eseményekkel, a katonák és foglyok személyes sorsával, a segélyezések menetével. A két kötet közreadása reményeink szerint hozzájárul vidékünk és általában az I. világháború történetének tisztázásához.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja műhelyében.

Szerző: Lehoczky Tivadar

Szerkesztette: Csatáry György – Molnár Ferenc – Orbán Melinda

Tördelés: Molnár Ferenc

ETO-besorolás: Illés Enikő, Gönczy Katalin

Borítóterv: Dobos Sándor

A kiadásért felel: Orosz Ildikó, Csatáry György

A kiadvány előkészítését a Bethlen Gábor Alap, megjelenését az MTA Domus Kuratóriuma támogatta