A kötet a Kárpátalja területén tevékenykedő katonai parancsnokságok iratanyagát tárja az olvasók elénk a II világháború idejéből. Ezeket az iratokat a magyar honvédség nem tudta elmenekíteni a visszavonulás során Kárpátalja városaiból. Ezen források jegyzékét közöljük az alábbiakban. A második részben publikálásra került 40 irat jól érzékelteti a korabeli politikai-nemzetiségi viszonyokat a csehszlovák és a szovjet határzónában. Ajánljuk kutatóknak, történészeknek és vidékünk múltja iránt érdeklődőknek.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont műhelyében a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával.

Szerző: Csatáry György

Lektorálta: Illésfalvi Péter

Borítóterv: Csatáry György, Dobos Sándor

A borítón látható kép címe: Magyar katonák a Kárpátokban

Tördelés: Dobos Sándor

ETO-besorolás: Illés Enikő, Gönczy Katalin

A kiadásért felel: Orosz Ildikó, Csatáry György

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Támop 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kíválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei kö- zött valósult meg.