A Magyar–ukrán nyelvészeti szakszótár a legfontosabb nyelvi fogalmakat gyűjti össze a hangtantól a stilisztikáig. Ezáltal a kárpátaljai magyar anyanyelvű diákok az oktatási folyamat minden szintjén haszonnal forgathatják.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2020.08.27., 5. számú jegyzőkönyv).

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege és Filológia Tanszéke közreműködésével.

Összeállította és szerkesztette: Gazdag Vilmos

Lektorálta:

Dr. Bárány Erzsébet, PhD (II. RF KMF)

Prof. Dr. habil. Csernicskó István, DSc (II. RF KMF)

Műszaki szerkesztés és korrektúra: Gazdag Vilmos Borítóterv: Gazdag Vilmos, Vezsdel László

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára A kiadásért felel: Dobos Sándor (II. RF KMF, Kiadói Részleg)

A nyelvészeti szakszótár tartalmáért a szerkesztő a felelős.

A kézirat 2016-ban elnyerte a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Soós Kálmán ösztöndíjprogram jegyzettámogatási ösztöndíját.

A kiadvány megjelenését támogatta Magyarország Kormánya.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202 Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.
ISBN 978-617-7868-96-4

© Gazdag Vilmos, 2021
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2021