A kiadvány a magyar nemzet XX. századi történetének egyik legtragikusabb, évtizedekig tabuként kezelt eseményének jobb megismeréséhez kíván hozzájárulni. A történelmi Magyarország északkeleti térségéből (vagyis a mai Kárpátaljáról és a vele határos Ung-vidék, Csonka-Bereg, Szatmár területéről), 1944–1945-ben elhurcolt és a málenkij robot áldozatainak névsorát tartalmazza. Összeállításánál azon korábbi vagy frissebb kutatások eredményeit vettük alapul, amelyek a legteljesebb képet mutatják az adott régióról az elhurcolásokkal kapcsolatban. Ajánljuk kutatóknak, történészeknek és vidékünk múltja iránt érdeklődőknek.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont műhelyében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.
Szerkesztette: Dobos Sándor – Molnár Ferenc
Korrektúra: G. Varcaba Ildikó
Tördelés: Dobos Sándor
Borító és térképek: Molnár D. István
ETO-besorolás: Gönczy Katalin
A kiadásért felel: Orosz Ildikó, Csatáry György

A kiadvány megjelenését Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Gulág Emlékév – 2016 pályázati program támogatta.