A kiadvány gazdagon illusztrált formában közöl hasznos ismereteket Kárpátalja védett területeinek természetrajzi viszonyairól, elhelyezkedéséről, az illetékes területi szervek elérhetőségeiről, valamint az itt előforduló természetismereti, illetve természetvédelmi szempontból jelentős fajokról és élőhelyeikről. A módszertani fejezetekben zoológiai, botanikai és egyéb környezetanalitikai terepi gyűjtési, adatelemzési és tartósítási-preparálási módszereket ismertetünk. A módszertani kézikönyv a főiskolai biológusképzésen túl általános és középiskolai tematikus szakköri foglalkozások, nyári természetismereti táborok vagy tanulmányi kirándulások tervezésénél és megvalósításánál is segítséget nyújthat.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Tudományos Tanácsa (2020.10.27., 7. számú jegyzőkönyv).

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kiadói Részlege, Biológia és Kémia Tanszéke, valamint a Fodor István
Kutatóközpontja közreműködésével.

Szerzők:
Kolozsvári István, Hadnagy István, Csoma Zoltán és Kohut Erzsébet

Szerkesztette:
Kolozsvári István

Lektorálta:
Dr. Höhn Mária tanszékvezető, egyetemi tanár, Növénytani Tanszék, Szent István Egyetem
Dr. Molnár József tanszékvezető, Földtudományi és Turizmus Tanszék,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Műszaki szerkesztés és tördelés: Kolozsvári István
Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó
Borítóterv: Kolozsvári István, Vezsdel László. A borítón a sárkánygyökér (Calla
palustris) nevű növény látható.
ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek:
Csernicskó István rektor, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Orosz Ildikó elnök, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Dobos Sándor részlegvezető, Kiadói Részleg, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A kézirat elkészítését és a kötet kiadását támogatta
az MTA Domus Kuratóriuma.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-7868-38-4

© A szerzők, 2020
© A szerkesztő, 2020
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2020