Jelen kiadványban a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjében örök nyugalomra helyezett híres, nevezetes családok, személyek kerülnek bemutatásra rövid életrajzi adatok és a síremlékeiket megörökítő fotók közreadásával. A munka a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (BKÉSZ) közreműködésével valósult meg. A kiadványt a város lakosainak, valamint történészeknek és a múltat kedvelő olvasóknak egyaránt ajánljuk.

Szerkesztette:
Dobos Sándor (II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Molnár D. Erzsébet (II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Az előszót írta:
Molnár János (Beregszászi Római Katolikus Egyházközség)

A kiadványban közreadott életrajzi adatokat összeállította:
Jakab Eleonóra (Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)
Molnár D. Erzsébet (II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Az utószót írta:
Molnár D. Erzsébet (II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)

A térképet készítette:
Molnár D. István (II. RF KMF, Földtudományi és Turizmus Tanszék)

Lektorálta:
Csatáry György (II. RF KMF, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék)

A fényképeket készítették:
A II. RF KMF Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék történelem szakos hallgatóinak segítségével

Korrektúra: Hnatik-Riskó Márta
Műszaki szerkesztés, tördelés és a fényképek gondozása: Dobos Sándor
Borítóterv: Dobos Sándor, Jakab Eleonóra, Molnár D. István. A borító előlapján a temetőben található római katolikus kápolna, a hátlapján a Neuvirth család sírboltja (helyrajzi szám: G46) látható.

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek: Jakab Eleonóra (BKÉSZ), Orosz Ildikó (II. RF KMF)

A kézirat összeállítását és a kiadvány megjelenését Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége támogatta.

Kiadó: „RIK-U” Kft. (Cím: 88000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: Kálvin Nyomda (Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 4. E-mail: kalvin.nyomda@gmail.com)

ISBN 978-617-7868-15-5

© Szerkesztők, 2020
© Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2020
© II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2020