A kötetben a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban őrzött, eddig nem publikált források kaptak helyet. A dokumentumok közreadásával a rövid életű Ruszka Krajna autonóm terület történetének megismeréséhez szeretnénk hozzájárulni. A forráskiadványt a történész kollégáknak és a téma iránt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kiadói Részlegének és Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi
Kutatóközpontjának műhelyeiben.

A forrásokat válogatta, jegyzetelte, az előszót és a bevezető tanulmányt írta:
Szakál Imre (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Lektorálta:
Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)
Gönczi Andrea (Pécsi Tudományegyetem)

Korrektúra:
G. Varcaba Ildikó

Tördelte és a mutatók elkészítésében közreműködött:
Tótin Viktória, Dobos Sándor

Borítóterv
Dobos Sándor, Szakál Imre

A borítón Klisza János Napfelkelte Viharoson című festménye látható
(Kiss Julianna tulajdona).

ETO-besorolás:
a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek:
Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Dobos Sándor (II. RF KMF, Kiadói Részleg)

A kötet megírását és a megjelenését támogatta
az MTA Domus Kuratóriuma.

Kiadó: „RIK-U” Kft.
88000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua
Nyomdai munkák: Kálvin Nyomda
90202 Beregszász, Kossuth tér 4. E-mail: kalvin.nyomda@gmail.com

ISBN 978-617-7692-20-0

© Szakál Imre, 2018
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2018