19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Покликаючись на вимоги цієї системи, держава запровадила єдиний механізм проходження вступних іс-питів. Для цього 2005 року було створено Український центр оцінювання якості осві-ти, щоб оцінювати навчальні досягнення вступників із різних предметів. Із 2008 року таке зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у формі тестування стало обов’язковим для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Нова система оцінюван-ня запроваджувалася поступово. Спочатку ЗНО з української мови та літератури було обов’язковим тільки для тих, хто мав намір вступати до вищих навчальних закладів. Зго-дом цей іспит став обов’язковим для всіх випускників, а ще через певний час до екзаме-ну з української мови та літератури додалася ще одна дисципліна на вибір. Починаючи з 2019 року, незалежно від типу навчального закладу, кожен випускник має складати ЗНО принаймні з трьох дисциплін. Це був перший рік, коли випускні іспити можна розгля-дати як загальнодержавне повноцінне вимірювання знань, а їхні результати створюють можливість порівняльного аналізу показників навчальних закладів. Мета нашої роботи – дати загальну картину про закарпатські навчальні заклади в контексті загальнодержав-них результатів. Видання призначене для всіх, хто цікавиться окресленими питаннями, зокрема для педагогів, випускників, керівників та балансоутримувачів освітніх закладів, для батьків старшокласників, а також тих, які тільки обирають школу для своєї дитини.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол №3 від 22.05.2020)

Підготовлено Видавничим відділом спільно з Науково-дослідним центром
ім. Тіводора Легоцькі при Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ

Автори:
Ільдіко Орос та Каталін Поллоі

Рецензенти:
Степан Черничко, доктор з гуманітарних наук (спеціальність: філологія), професор (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II)
Лайош Сіладі (Закарпатська угорська асоціація вчителів)

Технічне редагування та верстка: Олександр Добош та Мелінда Орбан

Коректура: Олександр Кордонець

Дизайн обкладинки: Каталін Поллоі та Ласло Веждел

УДК: Бібліотечно-інформаційний центр “Опацої Чере Янош” при ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ

Відповідальний за випуск:
Олександр Добош (начальник Видавничого відділу ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)

За зміст монографії відповідальність несуть автори

Друк наукового видання здійснено за підтримки уряду Угорщини

Видавництво: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (адреса: пл. Ко-шута 6, м. Берегове, 90202. Eлектронна пошта: foiskola@kmf.uz.ua) та ТОВ «РІК-У» (адреса: вул. Гагаріна 36, м. Ужгород, 88000. Eлектронна пошта: print@rik.com.ua)
Поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У»

ISBN 978-617-7868-79-7

© Автори, 2021
© Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2021