A kétkötetes kiadvány a Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2020. március 26–27-re tervezett, de a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén következtében elhalasztott Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok című nemzetközi földrajzi konferenciára beküldött előadások anyagát tartalmazza.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege
és Földtudományi és Turizmus Tanszéke közreműködésével

Szerkesztőbizottság: Berghauer Sándor, Dávid Lóránt Dénes, Dnyisztrjanszkij Miroszlav, Fodor Gyula, Gergely Lívia, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Mocá Andrij, Molnár D. István, Molnár József, Nagy Tibor, Oláh Natália, Papp Géza, Sass Enikő, Scsuka Halina, Tóth Attila, Vince Tímea, Virván Olga

Műszaki szerkesztés: Dobos Sándor

Tördelés: Dobos Sándor, Orbán Melinda, Tótin Viktória

Korrektúra: Kordonec Olekszandr, Pusztai-Tárczy Beatrix, Sin Edina, Vrábely Tamás

Borítóterv: Molnár D. István

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek: Orosz Ildikó, Dobos Sándor

A kötetben található tanulmányokat a nemzetközi földrajzi konferencia Tudományos Tanácsa lektorálta.

A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.

A kiadvány tartalmát az „Unicheck” online plágium-ellenőrző program segítségével ellenőriztük.

A konferenciát és a kiadvány megjelenését
Magyarország kormánya, továbbá a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatta:

Kiadó és nyomdai munkák: „RIK-U” Kft.
88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua
Felelős vezető: Sztanyisevszkij Jevgen
ISBN 978-617-7868-12-4
ISBN 978-617-7868-14-8 (T. 2)
© A szerzők, 2020
© A szerkesztőbizottság, 2020
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2020