Tisza-szabályozás trianoni határkörnyezetben
A Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai
Vásárosnamény, 1918–1941

A kiadványban a Kárpátaljai Állami Levéltár iratait és azok tartalmi kivonatait mutatjuk be, amelyek a Bereg megyei Tisza-szabályozás kérdéseit tárgyalják a Csehszlovák Köztársaság idején.
A források két Tisza-szabályozási társulat tevékenységéről tanúskodnak, amelyek Beregszászban és Vásárosnaményban működtek. A közkincsé tett iratok a folyamszabályozással kapcsolatos
hidak, gátak, zsilipek építésével, a medertisztításokkal és a társulatok pénzügyeivel foglalkoznak. Megvilágításra kerülnek azok a trianoni határproblémák, amelyek megnehezítették a Tiszaszabályozás megvalósítását a csehszlovák–magyar határsávban. Végül a közzé tett iratok követik a beregszászi és a vásárosnaményi társulat egyesítését vidékünk Magyarországgal való újraegyesülése alkalmával.

A kiadásért felel: Orosz Ildikó, Szikura József
Korrektúra: G. Varcaba Ildikó
Tördelés: Tótin Viktória
Borító: K&P

ISBN 978-617-596-206-0

© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2015
© Csatáry György, 2015