УДК (ETO): 94(439)“1600”Zrínyi_I Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján
Z – 72
A kötetben a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegén őrzött tizenegy Zrínyi Ilona-levelet tárjuk az olvasók elé. Az eredeti levelek, melyek még a munkácsi vár ostroma (1685–1688) előtt íródtak, értékes forrásai mind a magyar, mind az európai történelemnek, és rámutatnak a fejedelemasszony Ung és Bereg vármegyékkel fenntartott kapcsolatára. A forráskiadványt történészeknek és a múltat kedvelő olvasóknak egyaránt ajánljuk.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlegének és Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának műhelyeiben.

A forrásokat közreadja, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta:

Csatáry György (II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Az előszót írta:
Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász)

Szerkesztette:
Dobos Sándor (II. RF KMF, Kiadói Részleg)

Lektorálta:
Mészáros Kálmán (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest)

Angol nyelvre fordította:
Dobos Sándor

Ukrán nyelvre fordította:
Kordonec Olekszandr (II. RF KMF, Filológia Tanszék)

Korrektúra:
Huszti-Kacsur Andrea, Bárány Erzsébet, Huszti Ilona

Tördelés:
Tótin Viktória

Borítóterv:
Csatáry György, Dobos Sándor

A borítón egy 18. századi ismeretlen festő Zrínyi Ilona-portréja látható.

ETO-besorolás:
a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek:
Orosz Ildikó, Dobos Sándor

A kötet megjelenését támogatta az MTA Domus Kuratóriuma.

Kiadó: „RIK-U” Kft.

88000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua
Nyomdai munkák: Kálvin Nyomda
90202 Beregszász, Kossuth tér 4. E-mail: kalvin.nyomda@gmail.com

ISBN 978-617-7692-32-3 © Csatáry György, 2018
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2018