Csernicskó István beszéde a Rákóczi-főiskola diplomaátadó ünnepségén

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Vendégek, Kollégák, Végzős Hallgatók!

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola immáron több, mint negyedévszázados történetében hagyománnyá vált, hogy a rektor az ünnepélyes tanévzárón értékeli az évet, és beszámol a legfontosabb történésekről. Mivel azonban az intézményünk egyre nagyobb, évről évre egyre több eredményről, sikerről, eseményről kell szót ejtenünk, az idő és a hallgatóság türelme pedig véges. Éppen ezért ebben az évben a részletes rektori beszámolót a főiskola Tudományos Tanácsának (Szenátusának) június 17-i ülésén tartottam meg, a beszámoló pedig hamarosan elérhető lesz a főiskola honlapján. Itt és most csak nagyon röviden szeretném értékelni a mögöttünk hagyott tanévet.

Értékelni a helyzetünket csak úgy tudjuk, ha összemérjük saját teljesítményünket a legjobbakéval. Az ukrajnai oktatás egységes elektronikus adatbázisa (az úgynevezett ЄДЕБО) adatai szerint 2020. december végén Ukrajnában mindösszesen 455 felsőoktatási intézmény (egyetem, főiskola, akadémia) folytatott képzéseket. Az EuroOsvita és az IREG Observatory nemzetközi szervezet állította össze 2020 nyarán ezeknek az intézményeknek a rangsorát, melynek során figyelembe vették az intézmény méretét (hallgatói és oktató létszám), szakterületét, kutatási eredményeit, az oktatók publikációinak és idézettségének számát a Scopus és a Google Scholar adatbázisokban, a felsőoktatási intézmények internetes jelenlétét, az Erasmus+ oktatói és hallgatói nemzetközi mobilitási programban való részvételt és más szempontokat. A legmagasabban jegyzett ukrajnai felsőoktatási intézmények rangsorában a főiskola 2020-ban a 141. helyet foglalta el, ami nem rossz eredmény egy specifikus (egy nemzeti kisebbség nem állami intézményéről van szó), a távoli fővároshoz képest periférikus helyzetben működő, kis alapítványi főiskolától. Különösen értékes eredmény, hogy a Kárpátalján működő 8 felsőoktatási intézmény (egyetem, főiskola, akadémia) közül mindössze négy került fel a legjobb 200-as listára, s köztük – az Ungvári Nemzeti Egyetem után – a Rákóczi-főiskola a második helyet szerezte meg, maga mögé utasítva a Kárpátaljai Művészeti Akadémiát és a Munkácsi Állami Egyetemet.

Bár főiskolánk nem állami, hanem alapítványi intézmény, szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma; az országon belül a felsőoktatás szintjén minden szakindítást és akkreditációt az oktatási tárca, illetve Ukrajna Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nemzeti Ügynöksége (NAZJAVO) végez, ennek megfelelően a mi képzési programjainkat is ez a független ügynökség értékeli és minősíti. Örömmel számolhatok be arról, hogy a főiskolán az alapképzés (BA/BSc) szintjén 12, a mesterképzés (MA/MSc) szintjén pedig 7 képzési program működött, és valamennyi képzési program rendelkezik ukrajnai akkreditációval.

A tanév elején az alapképzés szintjén 814, a mesterképzésben pedig 127 hallgató kezdte el a tanulást, a 19 képzési programban tehát összesen 941 hallgatónk volt. A főiskola Szakgimnáziumában 5 szakon folyik képzés, összesen 318 hallgató számára.

Az Ukrajnában akkreditált képzések mellett a főiskola képzési helyként működik 6 magyarországi felsőoktatási intézmény összesen 13 képzése számára, melyeken a folyó (2020/2021-es) tanévben 293 fő tanult.

A felsőoktatási képzések mellett – igazodva a kárpátaljai magyarság és az intézmény bő stratégiai fejlesztési koncepciójához – a Rákóczi-főiskola a szakképzés és a szakgimnáziumi képzés, továbbá a közoktatás felé is tágította képzési profilját. A magyarországi partnerekkel közösen indított Egán Ede Szakképzési Centrum szakképzésein 14 szakon összesen 216-an tanulnak a 2020/2021-es tanévben.

Mindezek mellett a KMF Felnőttképzési Központja által szervezett nyelvtanfolyamokra 4.223-an iratkoztak be a 2020 őszi adatok szerint. Köztük csaknem 4 ezer fő volt a magyar nyelv kurzusokra jelentkezők száma.

Mindent összevetve tehát a KMF különböző szintű és jellegű képzésein összesen 5.991 fő számára vette kezdetét a a 2020/2021-es tanév. Ezzel intézményünk – az Ungvári Nemzeti Egyetem után – Kárpátalja egyértelműen legnagyobb oktatási központja.

A KMF fennállása negyed évszázada alatt a kárpátaljai magyar tudományosság központja lett, és meghatározó szerepet játszik az egész régió tudományosságában. Ezt igazolja, hogy a 371 ukrajnai felsőoktatási intézmény között a 2020. évi összesítés adatai alapján a főiskola a tudományos eredmények (a Q-s folyóiratcikkek és könyvfejezetek, valamint a Google Scholar idézettségi mutatói) alapján bekerült az első 100-ba; a kárpátaljai felsőoktatási intézmények között pedig az Ungvári Egyetem után a második legjobb mutatókkal rendelkezik, egyaránt megelőzve a Kárpátaljai Művészeti Akadémiát és a Munkácsi Állami Egyetemet. Tudományos eredményeinket jelzi, hogy az intézmény munkatársai a tanév folyamán összesen 42 olyan tudományos közleményt jelentettek meg, melyek szerepelnek a Scopus és/vagy a Web of Science nemzetközi tudománymetriai adatbázisokban. 16 monográfia is napvilágot látott oktatóink-kutatóink közreműködésével, illetve közel 20 oktatási-módszertani kiadványt jelentettünk meg.

A tanév talán nem látványos, de mindenképpen fontos eredményei között meg kell említenem belső minőségbiztosítás terén elvégzett hatalmas munkát. A munka volumenét jellemzi, hogy a tanév során 43 olyan szabályzatot, ügyrendi dokumentumot fogadtunk el vagy újítottunk meg, melyek meghatározzák intézményünk belső működését. Az év során a jogszabályokban előírt módon sikerül részben átalakítanunk a főiskola hivatalos honlapját.

A 2020/2021-es tanév folyamán Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma már hat kollégánk esetében megerősítette a főiskolánk Tudományos Tanácsa által odaítélt docensi címet. További 6 munkatársunk várja a tanács által odaítélt docensi, 1 pedig a professzori cím megerősítését és az erről szóló okmány kiállítását. Sikerült növelnünk a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát. A tanév folyamán 6 munkatársunk védte meg sikeresen disszertációját és szerzett PhD tudományos fokozatot, 1 oktatónk sikeres habilitációt abszolvált, 2 munkatársunk pedig a tudomány doktora lett. Szakmai sikerükhöz gratulálunk.

A 2019–2020-as tanév második félévében a COVID-19 járvány korábban nem tapasztalt kihívások elé állította az egész világot, és természetesen intézményünket is. A pandémia következtében bevezetett távoktatás azonban előrelépést is hozott, hiszen ma már gyakorlatilag minden tantárgyunkhoz tartozik Google Classroom, ahol a hallgatók szabadon, a számukra legalkalmasabb időpontban elérhetik a követelményeket, a tananyagokat, az ellenőrzés szempontjait és módjait, megtervezhetik saját, egyénre szabott tanulási folyamatukat. Honlapunkon elérhetők digitálisan a rövid tárgyleírások (sillabuszok), nagyon sok online tananyag, tankönyv, jegyzet, módszertani segédanyag készült el és került fel a főiskola honlapjára. A digitalizáció terén elért eredmények közé sorolható a könyvtár bázisán kialakított online repozitórium.

A hallgatócentrikusság jegyében szorosabbra fűztük az együttműködést a főiskolai hallgatóival. A hallgatói véleményezések során megfogalmazott javaslatok alapján átláthatóvá tettük például a főiskola által kínált fakultatív tárgyakra vonatkozó szabályokat, illetve az informális és nem formális képzésben megszerzett ismeretek elismerésének módozatait.

Munkatársaink szociális védelmének biztosítása érdekében megújítottuk a főiskola és az intézményben dolgozó munkavállalók között megkötött kollektív szerződést. 14 szolgálati lakást biztosítunk a nálunk dolgozó munkatársak számára, és reményeink szerint szeptemberben elkezdi működését a gyakorló óvodánk is, ahol munkatársaink, hallgatóink gyermekei is magas színvonalú óvodai nevelésben részesülhetnek

A főiskolán az elmúlt években olyan infrastrukturális beruházások és fejlesztések valósultak meg, melyek révén az intézmény anyagi-műszaki bázisa alapján kiemelkedik nemcsak a kárpátaljai, hanem az ukrajnai felsőoktatási intézmények közül is.

A 2020/2021-es tanévben elért eredményeket csak és kizárólag közösen, együtt gondolkodva és együtt dolgozva sikerült elérnünk, ezért a főiskola minden polgára – oktatók és adminisztratív munkatársak, technikai alkalmazottak, és persze a hallgatók is – köszönetet érdemelnek. Köszönettel tartozunk azért is, mert a főiskola alapítója és elnöke, támogatóinkkal szorosan együttműködve, a szakmai munkához és fejlődéshez szükséges minden feltételt biztosítottak számunkra.

A végzős hallgatók talán nem mindent érzékeltek abból, amit a fentiekben összefoglaltam, de ez így van rendjén, hiszen az ő feladatuk az volt, hogy sikerrel zárják tanulmányaikat, ami meg is történt. A sikert mi sem jelzi jobban, mint azt, hogy ma átvehetik a tanulmányi eredményeiket igazoló oklevelet, amihez ezúton is gratulálok. Önök, kedves végzős diákok, amikor hozzánk jelentkeztek, talán még nem is tudták pontosan, mire vállalkoznak. Ám a mai nap bizonyíték arra, hogy jól választottak, jól döntöttek, és a döntés sikerhez vezetett. A sikerhez pedig szükség van elszántságra, tudásra, szerencsére és persze sok-sok munkára. A végzős diákok padsorai felé nézve úgy látom, elszántságban nincs hiány, a tudást pedig a ma átvehető oklevél tanúsítja. Kívánom Önöknek, hogy az Önöket sok-sok vizsgán átsegítő szerencse a diploma kézhez vétele után se hagyja el magukat, és ha emellé még szorgalmas munka is társul, akkor a siker egész életükben elkíséri magukat.

Köszönöm a figyelmet.