Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

Megtartotta idei első ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa. A karanténszabályoknak megfelelően a tagok online gyűltek össze, hogy meghozzák a félévet érintő legfontosabb döntéseket, s megbeszéljék az adott időszakra vonatkozó munkatervet.

Elsőként a tudományos címek odaítéléséről döntöttek. Fodor Gyula rektorhelyettes elmondása szerint egy kérvény érkezett, mely a docensi cím odaítélését célozta meg. A tanács tagjai titkos szavazással egyöntetűen a cím odaítélése mellett szavaztak.

A továbbiakban az intézmény érintett tanszékeinek akkreditációjáról esett szó. A tanítói, a matematika és az angol MSc képzést érintő akkreditáció aktuális részeredményeit – a tanszékek vezetőinek beszámolói alapján – Csernicskó István rektor összegezte.

 

A 2021-2022-es tanév aktuális félévére való felkészülésről a legfontosabb tudnivalókat Rácz Béla rektorhelyettes foglalta össze, kiemelve a szükséges dokumentumok elkészítését és határidőre történő leadását. A szabadon választható tárgyak kapcsán a választás folyamatáról és lehetőségeiről szólt. A rektorhelyettes felhívta a jelenlévők figyelmét a hallgatók kreditátviteli kérelmeire, melyeket idén online, elektronikus rendszeren keresztül is leadhatnak.

A főiskola egyes szabályzatainak módosításáról és kiegészítéséről szintén Rácz Béla beszélt. Amint a rektorhelyettes elmondta, a dokumentumban foglaltak többek között az oktatói státusz megtartásának és a tudományos címek odaítélésének követelményeit és feltételeit tartalmazzák. A szabályzat kritériumait és azok módosítását a Tanács tagjai elfogadták.

A főiskola éves rendezvénytervét Molnár Andrea, a Rektori Titkárság vezetője mutatta be. A tervezett eseményeket tartalmazó dokumentumot a Tanács jóváhagyta.

Következő napirendi pontként Pallagi Marianna, a Rákóczi Médiacentrum vezetője számolt be a központ működéséről és az elmúlt egy év tevékenységeiről. A tanács tagjai egyhangúan elfogadták a beszámolót annak kiegészítéseivel együtt.

A főiskola oktató, kutató munkatársainak továbbképzéseit és szakmai előmeneteleit Fodor Gyula rektorhelyettes összegezte. A Tudományos Tanács felé az intézmény négy tanszékéről érkezett továbbképzésekről szóló dokumentumcsomag, melyet a tanács tagjai egyhangú szavazással elfogadtak.

Utolsó napirendi pontként Rácz Béla rektorhelyettes a járványügyi helyzet kapcsán hívta fel a jelenlévők figyelmét a harmadik oltás felvételének lehetőségére. A betegség terjedésének megakadályozása érdekében az előírások betartására figyelmeztetett mindenkit.

Végül az intézmény három, docensi címet szerzett oktatójának – Rácz Bélának, Fodor Gyulának és Berghauer Sándornak – adták át a docensi címet igazoló oklevelet.

G. A.