Rákóczi-díjas a KMPSZ

Az önálló kárpátaljai magyar felsőoktatás elindításának 20. évfordulója alkalmából a Főiskola Tudományos Tanácsa 2014. február 19-ei ülésén határozatot hozott a Rákóczi-díj megalapításáról.

A Rákóczi-díj odaítélésének fő szempontjai: az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejötte, megmaradása és fejlődése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, segítve boldogulásukat szülőföldjükön.

A Rákóczi-díjat minden évben két személy kaphatja: egy külföldi és egy kárpátaljai. A Főiskolai Tanács 2020. február 10-i határozata értelmében 2020-ban e díj külföldi kedvezményezettje Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. 2020-ban a Rákóczi-díj kárpátaljai díjazottja a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 1991-ben alakult.

Megalakulása óta szervez pedagógusok számára kül- és belföldi továbbképzéseket, diákok részére magyarországi és kárpátaljai nyári táborokat, tantárgyi vetélkedőket, szakmai értekezleteket, versenyeket, konferenciákat, tanulmányi utazásokat, kiállításokat, valamint számtalan pályázatot meghirdetnek.

A szövetség feladatai közé tartozik a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák és óvodák minőségi fejlesztése, a pedagógusok továbbképzése és a magyar nyelvű oktatás érdekeinek képviselete. Ösztönzi és támogatja a kárpátaljai magyar pedagógusokat és azok kezdeményezéseit.

A vidék iskoláit különböző magyar nyelvű tankönyvekkel, módszertani segédanyagokkal, oktatástechnikai felszerelésekkel látja el.

A szervezet elnöke dr. Orosz Ildikó, alelnökei Szilágyi Lajos, Bak Éva, Benedek Imre, Dobsa Aranka és Nagy Sándor.

A KMPSZ a kezdetektől foglalkozik a szórványban élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerekek anyanyelvi oktatásának szervezésével. 1992-től a szórványterületeken vasárnapi iskolákat nyitott.

Minden éven megszervezik a Kárpátaljai Kölcsey Pedagógusakadémiát, melyre a Kárpát-medence több településéről jelentkeznek pedagógusok.

Rendkívül szerteágazó tevékenységi köre mellett a szervezet kezdeményezte a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrehozását is, és lett egyik alapító tagja a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány-nak.

Megköszönve a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek intézményünk megalapításában játszott meghatározó szerepét, valamint az immár negyedszázados partneri viszonyt, átnyújtottuk a szervezetnek a főiskola legmagasabb kitüntetésének számító Rákóczi-díjat. Mind az elnökségnek, mind a többezres tagságnak sok sikert és kitartást kívánunk a közel 30 éve megkezdett munka továbbviteléhez, az új kihívások leküzdéséhez!