Módszertani kézikönyv kárpátaljai Környezettudományi terepgyakorlatokhoz

A kiadvány gazdagon illusztrált formában közöl hasznos ismereteket Kárpátalja védett területeinek természetrajzi viszonyairól, elhelyezkedéséről, az illetékes területi szervek elérhetőségeiről, valamint az itt előforduló természetismereti, illetve természetvédelmi szempontból jelentős fajokról és élőhelyeikről. A módszertani fejezetekben zoológiai, botanikai és egyéb környezetanalitikai terepi gyűjtési, adatelemzési és tartósítási-preparálási módszereket ismertetünk. A módszertani kézikönyv a főiskolai biológusképzésen túl általános és … Continue reading Módszertani kézikönyv kárpátaljai Környezettudományi terepgyakorlatokhoz