ЗаголовокДата завантаженняДата затвердження
НАКАЗ № 51-Вн від 30.04.2024 р. “Про підготовку закладу, підрозділів ЗУІ до нового 2024/2025 навчального року” 2024.05.07. 2024.04.30
НАКАЗ № 50-Вн від 29.04.2024 р. “Про закриття освітніх програм та вилучення освітніх програм з переліку освітніх програм, що реалізуються в ЗУІ” 2024.05.02. 2024.04.29
НАКАЗ № 49-Вн від 29.04.2024 р. “Про затвердження змін до деяких положень” 2024.05.01. 2024.04.29
НАКАЗ № 48-Вн від 29.04.2024 р. “Про затвердження змін до Положення про порядок розгляду вченою радою кандидатур щодо присвоєння вчених звань” 2024.05.01. 2024.04.29
НАКАЗ № 47-Вн від 29.04.2024 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2024.05.01. 2024.04.29
НАКАЗ № 46-Вн від 26.04.2024 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2024.05.01. 2024.04.26
НАКАЗ № 42-Вн від 26.03.2024 р. “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів на 2023-2024 рр.” 2024.03.28. 2024.03.26
НАКАЗ № 41-Вн від 26.03.2024 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2024.03.28. 2024.03.26
НАКАЗ № 33-Вн від 05.03.2024 р. “Про цільові показники ефективності діяльності структурних підрозділів ЗУІ на 2024 рік” 2024.03.07. 2024.03.05
НАКАЗ № 32-Вн від 05.03.2024 р. “Про започаткування нових освітніх програм і затвердження проектних груп” 2024.03.07. 2024.03.05
НАКАЗ № 31-Вн від 05.03.2024 р. “Про затвердження освітніх програм на 2024-2025 рр.” 2024.03.07. 2024.03.05
НАКАЗ № 30-BG від 29.02.2024 р. “Про визнання Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II (Протокол № 11 від 29 листопада 2023 р.) документа про освіту та про науковий ступінь доктора філософії (РЬ.Б.), здобутого працівником ЗУІ за кордоном” 2024.03.07. 2024.02.29
НАКАЗ № 30-Вн від 05.03.2024 р. “Про затвердження та зміну деяких положень” 2024.03.07. 2024.03.05
НАКАЗ № 29-Вн від 05.03.2024 р. “Про зміни у структурі 2023/2024 навчального року (II семестр)” 2024.03.07. 2024.03.05
НАКАЗ № 28-Вн від 04.03.2024 р. “Про внесення змін і доповнень до організаційної структури Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II” 2024.03.07. 2024.03.04
НАКАЗ № 27-Вн від 29.02.2024 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2024.03.04. 2024.02.29
НАКАЗ № 26-Вн від 29.02.2024 р. “Про нагороди” 2024.03.04. 2024.02.29
НАКАЗ № 25-Вн від 29.02.2024 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2024.03.04. 2024.02.29
НАКАЗ № 24-Вн від 29.02.2024 р. “Про затвердження форм документів у ЗУІ” 2024.03.03. 2024.02.29
НАКАЗ № 23-Вн від 28.02.2024 р. “Про формування каталогу вибіркових дисциплін на 2024/2025 навчальний рік у ЗУІ” 2024.03.03. 2024.02.28
НАКАЗ № 22-Вн від 28.02.2024 р. “Про залучення до освітнього процесу ЗУІ закордонних та вітчизняних професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців у ЗУІ” 2024.03.03. 2024.02.28
НАКАЗ № 21-Вн від 28.02.2024 р. “Про внесення змін до складу Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II” 2024.03.03. 2024.02.28
НАКАЗ № 17-Вн від 15.02.2024 р. “Про забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у ЗУІ” 2024.02.22. 2024.02.15
НАКАЗ № 16-Вн від 06.02.2024 р. “Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 р. № 1322” 2024.02.09. 2024.02.06
НАКАЗ № 15-Вн від 06.02.2024 р. “Про нагороди” 2024.02.09. 2024.02.06
НАКАЗ № 13-Вн від 31.01.2024 р. “Про затвердження змін та доповнень до напрямів наукової діяльності структурних підрозділів ЗУІ на 2021-2025 роки” 2024.02.09. 2024.01.31
НАКАЗ № 12-Вн від 31.01.2024 р. “Про обов’язкове включення державної мови як окремої навчальної дисципліни до освітніх програм від 2024/2025 навчального року” 2024.02.09. 2024.01.31
НАКАЗ № 11-Вн від 30.01.2024 р. “Про аналіз, обговорення і оновлення освітніх програм на 2024/2025 навчальний рік” 2024.02.09. 2024.01.30
НАКАЗ № 10-Вн від 30.01.2024 р. “Про затвердження заходів в ЗУІ на 2024 рік” 2024.02.09. 2024.01.30
НАКАЗ № 09-Вн від 30.01.2024 р. “Про затвердження зміни до Положення про академічну доброчесність в ЗУІ” 2024.02.09. 2024.01.30
НАКАЗ № 08-Вн від 30.01.2024 р. “Про цільові показники ефективності діяльності ЗУІ на 2024 рік” 2024.02.09. 2024.01.30
НАКАЗ № 07-Вн від 30.01.2024 р. “Про затвердження позиції Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II щодо використання штучного інтелекту (ШІ)” 2024.02.09. 2024.01.30
НАКАЗ № 04-Вн від 26.01.2024 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2024.02.09. 2024.01.26
НАКАЗ № 03-Вн від 26.01.2024 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2024.02.09. 2024.01.26
НАКАЗ № 113-Вн від 21.12.2023 р. “Про затвердження назв структурних підрозділів ЗУІ” 2023.12.22. 2023.12.21
НАКАЗ № 108-Вн від 21.12.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.12.22. 2023.12.21
НАКАЗ № 107-Вн від 21.12.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.12.22. 2023.12.21
НАКАЗ № 102-Вн від 30.11.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.12.01. 2023.11.30
НАКАЗ № 101-Вн від 30.11.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.12.01. 2023.11.30
НАКАЗ № 100-Вн від 30.11.2023 р. “Про затвердження та зміну деяких положень” 2023.12.01. 2023.11.30
НАКАЗ № 97-Вн від 25.10.2023 р. “Про затвердження тем та призначення керівників кваліфікаційних робіт, курсових робіт здобувачів вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік” 2023.11.03. 2023.10.25
НАКАЗ № 96-Вн від 25.10.2023 р. “Про затвердження та зміну деяких положень” 2023.11.03. 2023.10.25
НАКАЗ № 95-Вн від 25.10.2023 р. “Про затвердження оновленої форми залікової книжки ЗУІ” 2023.11.03. 2023.10.25
НАКАЗ № 94-Вн від 26.10.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.11.03. 2023.10.26
НАКАЗ № 93-Вн від 26.10.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.11.03. 2023.10.26
НАКАЗ № 98-Вн від 31.10.2023 р. “Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в ЗУІ” 2023.10.31. 2023.10.31
НАКАЗ № 89-Вн від 05.10.2023 р. “Про моніторинг освітнього процесу в ЗУІ” 2023.10.05. 2023.10.05
НАКАЗ № 83-Вн від 28.09.2023 р. “Про зміни у структурі 2023/2024 навчального року (І семестр)” 2023.09.28. 2023.09.28
НАКАЗ № 82-Вн від 27.09.2023 р. “Про затвердження та зміну деяких положень” 2023.09.28. 2023.09.27
НАКАЗ № 80-Вн від 28.09.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.09.28. 2023.09.28
НАКАЗ № 81-Вн від 28.09.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.09.28. 2023.09.28
НАКАЗ № 77-Вн від 05.09.2023 р. “Про анкетування зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців)” 2023.09.28. 2023.09.05
НАКАЗ № 76-Вн від 05.09.2023 р. “Про анкетування студентів та перевірку ключових компетенцій здобувачів вищої освіти” 2023.09.28. 2023.09.05
НАКАЗ № 75-Вн від 05.09.2023 р. “Про анкетування науково-педагогічних працівників” 2023.09.28. 2023.09.05
НАКАЗ № 74-Вн від 01.09.2023 р. “Про системне рейтингове оцінювання науково-педагогічних, наукових кадрів” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 73-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження каталогу дисциплін вільного вибору студентів та факультативних дисциплін на 2023/2024 навчальний рік” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 72-Вн від 01.09.2023 р. “Про створення та організаційні питання наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis Geographica et Recreatio»” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 71-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження гарантів освітніх програм та груп забезпечення на 2023/2024 навчальний рік” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 69-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково- педагогічних працівників ЗУІ на 2023/2024 н.р.” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 68-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження кураторів (академнаставників) на 2023/2024 навчальний рік” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 67-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження заходів в ЗУІ на 2023/2024 навчальний рік” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 66-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження положень” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 65-Вн від 01.09.2023 р. “Про закріплення дисциплін за викладачами у 2023/2024 навчальному році” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 64-Вн від 01.09.2023 р. “Про закріплення дисциплін за кафедрами у 2023/2024 навчальному році” 2023.09.28. 2023.09.01
НАКАЗ № 63-Вн від 01.09.2023 р. “Про графік 2023/2024 навчального року (І семестр)” 2023.09.13. 2023.09.01
НАКАЗ № 61-Вн від 01.09.2023 р. “Про внесення змін до складу Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II” 2023.09.12. 2023.09.01
НАКАЗ № 60-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.09.04. 2023.09.01
НАКАЗ № 59-Вн від 01.09.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.09.04. 2023.09.01
НАКАЗ № 58-Вн від 01.09.2023 р. “Про закріплення приміщень та аудиторій у навчальних корпусах ЗУІ на 2023/2024 н.р.” 2023.09.04. 2023.09.01
НАКАЗ № 50-Вн від 26.06.2023 р. “Про планування річних звітів структурних підрозділів ЗУІ” 2023.06.27. 2023.06.26
НАКАЗ № 48-Вн від 26.06.2023 р. “Про затвердження платних послуг і їх вартості в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II” 2023.06.27. 2023.06.26
НАКАЗ № 46-Вн від 22.06.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.06.27. 2023.06.22
НАКАЗ № 41-Вн від 25.05.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.05.25. 2023.05.25
НАКАЗ № 40-Вн від 25.05.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих структурними підрозділами ЗУІ” 2023.05.25. 2023.05.25
НАКАЗ № 37-Вн від 21.04.2023 р. “Про затвердження комісій кваліфікаційних іспитів, захистів” 2023.04.24. 2023.04.21
НАКАЗ № 35-Вн від 21.04.2023 р. “Про перезатвердження графіку ІІ-го семестру 2022/2023 навчального року” 2023.04.24. 2023.04.21
НАКАЗ № 34-Вн від 21.04.2023 р. “Про затвердження змін та доповнень до положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II” 2023.04.24. 2023.04.21
НАКАЗ № 28-Вн від 23.03.2023 р. “Про організацію проведення інструктажів з охорони праці та затвердження Положення про порядок проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань охорони праці” 2023.03.23. 2023.03.23
НАКАЗ № 25-Вн від 06.03.2023 р. “Про затвердження термінів екзаменаційних сесій випускних курсів у ЗУІ” 2023.03.06. 2023.03.06
НАКАЗ № 24-Вн від 01.03.2023 р. “Про визнання Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ (Протокол № 2 від 28 лютого 2023 р.) документа про освіту, здобутого працівником ЗУІ за кордоном” 2023.03.03. 2023.03.01
НАКАЗ № 23-Вн від 02.03.2023 р. “Про цільові показники ефективності діяльності структурних підрозділів ЗУІ на 2023 рік” 2023.03.03. 2023.03.02
НАКАЗ № 22-Вн від 02.03.2023 р. “Про затвердження змін та доповнень до деяких положень” 2023.03.03. 2023.03.02
НАКАЗ № 21-Вн від 02.03.2023 р. “Про започаткування та затвердження проектної групи освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за снеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії в галузі знань 29 Міжнародні відносини” 2023.03.03. 2023.03.02
НАКАЗ № 20-Вн від 02.03.2023 р. “Про створений та організаційні питання наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis. Historica et societas»” 2023.03.02. 2023.03.02
НАКАЗ № 19-Вн від 01.03.2023 р. “Про нагороди” 2023.03.01. 2023.03.01
НАКАЗ № 18-Вн від 01.03.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих кафедрами ЗУІ” 2023.03.01. 2023.03.01
НАКАЗ № 17-Вн від 01.03.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.03.01. 2023.03.01
НАКАЗ № 15-Вн від 27.02.2023 р. “Про введення в дію «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ систем освіти України» і проведення позапланового інструктажу” 2023.02.28. 2023.02.27
НАКАЗ № 8-Вн від 26.01.2023 р. “Про цільові показники ефективності діяльності ЗУІ на 2023 рік” 2023.02.13. 2023.01.26
НАКАЗ № 11-Вн від 26.01.2023 р. “Про затвердження заходів в ЗУІ на 2023 рік “ 2023.01.30. 2023.01.26
НАКАЗ № 10-Вн від 26.01.2023 р. “Про затвердження змін та доповнень до деяких положень ЗУІ “ 2023.01.30. 2023.01.26
НАКАЗ № 6-Вн від 26.01.2023 р. “Про ведення військового обліку в ЗУІ” 2023.01.30. 2023.01.26
НАКАЗ № 5-Вн від 26.01.2023 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих кафедрами ЗУІ” 2023.01.30. 2023.01.26
НАКАЗ № 4-Вн від 26.01.2023 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2023.01.30. 2023.01.26
НАКАЗ № 7-Вн від 26.01.2023 р. “Про ведення військового обліку здобувачів вищої, фахової передвищої освіти в ЗУІ та Фаховому коледжі ЗУІ” 2023.01.30. 2023.01.26
НАКАЗ № 125-Вн від 29.12.2022 р. “Про заходи на основі результатів перевірки ключових компетенцій здобувачів вищої освіти” 2022.12.31. 2022.12.29
НАКАЗ № 124-Вн від 21.12.2022 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2022.12.21. 2022.12.21
НАКАЗ № 123-Вн від 21.12.2022 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих кафедрами ЗУІ” 2022.12.21. 2022.12.21
НАКАЗ № 122-Вн від 20.12.2022 р. “Про переведення на контракт науково-педагогічних, педагогічних працівників Фахового коледжу ЗУІ” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 121-Вн від 20.12.2022 р. “Про відповідальних осіб з охорони праці” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 120-Вн від 20.12.2022 р. “Про створення комісії для обстеження технічного стану будівель інституту” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 119-Вн від 20.12.2022 р. “Про посилення протипожежного та техногенного захисту, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 117-Вн від 20.12.2022 р. “Про затвердження форми Академічної довідки” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 116-Вн від 20.12.2022 р. “Про затвердження положень” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 115-Вн від 20.12.2022 р. “Про затвердження змін та доповнень до освітніх програм та навчальних планів з метою усунення недоліків і порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 114-Вн від 20.12.2022 р. “Про графік II-го семестру 2022/2023 навчального року” 2022.12.21. 2022.12.20
НАКАЗ № 113-Вн від 12.12.2022 р. “З метою підвищення якості освітнього процесу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ” 2022.12.13. 2022.12.12
НАКАЗ № 110-Вн від 05.12.2022 р. “Про удосконалення організації освітнього процесу та усунення недоліків і порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти” 2022.12.06. 2022.12.05
НАКАЗ № 109-Вн від 05.12.2022 р. “Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу (офіційного веб-сайту) ЗУІ” 2022.12.06. 2022.12.05
НАКАЗ № 108-Вн від 05.12.2022 р. “Про перегляд, оновлення і розроблення освітніх програм, навчальних планів” 2022.12.06. 2022.12.05
НАКАЗ № 106б-Вн від 23.11.2022 р. “Про затвердження та зміну деяких положень” 2022.12.06. 2022.11.23
НАКАЗ № 107-Вн від 01.12.2022 р. “Про зміни в організації освітнього процесу для бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти в першому семестрі 2022/2022 н.р. у ЗУІ” 2022.12.02. 2022.12.01
НАКАЗ № 106-Вн від 23.11.2022 р. “Про створення Наукового товариства студентів і молодих вчених при ЗУІ” 2022.12.01. 2022.11.23
НАКАЗ № 105-Вн від 23.11.2022 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих кафедрами ЗУІ” 2022.11.24. 2022.11.23
НАКАЗ № 104-Вн від 23.11.2022 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2022.11.24. 2022.11.23
НАКАЗ № 103-Вн від 23.11.2022 р. “Про затвердження тем та призначення керівників кваліфікаційних робіт, курсових робіт здобувачів вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік” 2022.11.24. 2022.11.23
НАКАЗ № 102-Вн від 23.11.2022 р. “Про затвердження змін та доповнень до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в ЗУІ на 2021-2025 роки” 2022.11.24. 2022.11.23
НАКАЗ № 101-Вн від 23.11.2022 р. “Про удосконалення організації освітнього процесу та усунення порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти” 2022.11.24. 2022.11.23
НАКАЗ № 100-Вн від 23.11.2022 р. “Про внесення змін і доповнень до організаційної структури Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ” 2022.11.24. 2022.11.23
НАКАЗ № 91 від 20.10.2022 р. “Про зміни у структурі 2022/2023 навчального року (І семестр)” 2022.10.20. 2022.10.20
НАКАЗ № 90 від 20.10.2022 р. “Про анкетування студентів та перевірку ключових компетенцій здобувачів вищої освіти” 2022.10.20. 2022.10.20
НАКАЗ № 89 від 20.10.2022 р. “Про системне рейтингове оцінювання науково-педагогічних, наукових кадрів” 2022.10.20. 2022.10.20
НАКАЗ № 86-Вн від 13.10.2022 р. “Про організацію освітнього процесу від 17 жовтня 2022 р. у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ” 2022.10.13. 2022.10.13
НАКАЗ № 85-Вн від 13.10.2022 р. “Про внесення змін до складу Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ” 2022.10.13. 2022.10.13
НАКАЗ № 85б-Вн від 13.10.2022 р. “Про присвоєння навчальному корпусу №2 (Берегове, вул. І. Франка, 14) ім’я Іштвана Котюка” 2022.10.13. 2022.10.13
НАКАЗ № 86в-Вн від 13.10.2022 р. “Про інформування здобувачів про Наказ Міністерства оборони України” 2022.10.13. 2022.10.13
НАКАЗ № 86б-Вн від 13.10.2022 р. “Про завдання на основі моніторингу освітнього процесу в ЗУІ” 2022.10.13. 2022.10.13
НАКАЗ № 84-Вн від 10.10.2022 р. “Про організацію освітнього процесу в дистанційній формі з 10 по 14 жовтня 2022 р. у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ” 2022.10.10. 2022.10.10
НАКАЗ № 83-Вн від 15.09.2022 р. “Про нагороди” 2022.09.26. 2022.09.15
НАКАЗ № 81-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійноrо розвитку співробітників ЗУІ” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 79-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження заходів в ЗУІ на 2022-2023 навчальний рік” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 78б-Вн від 02.09.2022 р. “Про створення та організаційні питання наукового журналу «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» “ 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 78-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження та зміну деяких положень” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 77-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 76-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження кураторів (академнаставників) на 2022-2023 навчальний рік” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 75-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження гарантів освітніх програм на 2022-2023 навчальний рік” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 74-Вн від 02.09.2022 р. “Про закріплення дисциплін за викладачами у 2022-2023 навчальному році” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 73-Вн від 02.09.2022 р. “Про закріплення приміщень та аудиторій у навчальних корпусах ЗУІ на 2022/2023 н. р.” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 72-Вн від 02.09.2022 р. “Про закріплення приміщень та аудиторій у навчальних корпусах ЗУІ на 2022/2023 н. р.” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 71-Вн від 02.09.2022 р. “Про графік 2022/2023 навчального року (І семестр)” 2022.09.26. 2022.09.02
НАКАЗ № 77б-Вн від 02.09.2022 р. “Про затвердження, перезатвердження навчальних планів, педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників, каталогу дисциплін вільного вибору студентів та факультативних дисциплін на 2022/2023 навчальний рік” 2022.09.02. 2022.09.02
НАКАЗ № 70 в-Вн від 01.09.2022 р. “Про порядок дій учасників освітнього процесу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II у разі отримання сигналів повітряної тривоги” 2022.09.01. 2022.09.01
НАКАЗ № 68-Вн від 19.07.2022 р. “Про зміни у складі конкурсної комісії ЗУІ щодо заміщення посад науково-педагогічних працівників” 2022.07.22. 2022.07.19
НАКАЗ № 69-Вн від 19.07.2022 р. “Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу (офіційного веб-сайту) ЗУІ” 2022.07.21. 2022.07.19
НАКАЗ № 64-Вн від 14.07.2022 р. “Про удосконалення внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗУІ” 2022.07.21. 2022.07.14
НАКАЗ № 56-Вн від 25.05.2022 р. “Про проведення підсумкової атестації студентів у дистанційній формі” 2022.05.25. 2022.05.25
НАКАЗ № 55-Вн від 20.05.2022 р. “Про організацію перевірки на наявність (відсутність) академічного плагіату в кваліфікаційних роботах магістрів” 2022.05.20. 2022.05.20
НАКАЗ № 52-Вн від 03.05.2022 р. “Про створення та організаційні питання наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis. Philologica»” 2022.05.10. 2022.05.03
НАКАЗ № 51-Вн від 03.05.2022 р. “Про створення та організаційні питання наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics»” 2022.05.10. 2022.05.03
НАКАЗ № 47-Вн від 29.04.2022 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2022.05.10. 2022.04.29
НАКАЗ № 46-Вн від 29.04.2022 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих кафедрами ЗУІ” 2022.05.10. 2022.04.29
НАКАЗ № 54-Вн від 06.05.2022 р. “Про організацію перевірки на наявність (відсутність) академічного плагіату в кваліфікаційних бакалаврських роботах” 2022.05.09. 2022.05.06
НАКАЗ № 49-Вн від 03.05.2022 р. “Про деякі питання організації трудових відносин в умовах воєнного стану” 2022.05.03. 2022.05.03
НАКАЗ № 48-Вн від 03.05.2022 р. “Про початок очно-дистанційного навчання у ЗУІ” 2022.05.03. 2022.05.03
НАКАЗ № 44-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Географія)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 43-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки (Управління закладом освіти)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 42-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 09 Біологія 091 Біологія” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 41-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (українська мова та література) “ 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 40-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (англійська мова та література)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 39-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (угорська мова та література)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 38-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Математика)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 37-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Математика)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 36-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти 01 Освіта 013 Початкова освіта” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 35-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Угорська мова і література)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 34-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Англійська мова і література)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 33-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 32-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Хімія)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 31-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Географія)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 30-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Математика)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 29-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 28-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Німецька мова і література)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 27-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Природничі науки)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 26-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Інформатика)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 25-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансова безпека)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 24-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 23-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 014 Середня освіта (Історія)” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 22-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 013 Початкова освіта” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 21-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 01 Освіта 012 Дошкільна освіта” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 20-Вн від 31.03.2022 р. “Про затвердження оновленої освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 24 Сфера обслуговування 242 Туризм” 2022.04.19. 2022.03.31
НАКАЗ № 19-Вн від 31 березня 2022 р. “Про цільові показники ефективності діяльності ЗУІ на 2022 рік” 2022.04.04. 2022.03.31
НАКАЗ № 18-Вн від 31 березня 2022 р. “Про затвердження каталогу дисциплін вільного вибору студентів та факультативних дисциплін на 2022/2023 навчальний рік” 2022.04.04. 2022.03.31
НАКАЗ № 17-Вн від 31 березня 2022 р. “Про затвердження переліку тем і наукових керівників кваліфікаційних та курсових робіт із змінами” 2022.04.04. 2022.03.31
НАКАЗ № 16-Вн від 31 березня 2022 р. “Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок визнання Закарпатським уrорським інститутом імені Ф.Ракоці II результатів навчання, отриманих в неформальній та інформальній освіті” 2022.04.04. 2022.03.31
НАКАЗ № 15-Вн від 31 березня 2022 р. “Про зміни у структурі 2022-2023 навчального року” 2022.04.04. 2022.03.31
НАКАЗ № 13-Вн від 14 березня 2022 р. “Про організацію освітнього процесу” 2022.03.09. 2022.03.14
НАКАЗ № 12-Вн від 02 березня 2022 р. “Про оголошення канікул у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ” 2022.03.02. 2022.03.02
НАКАЗ № 9-Вн від 23 лютого 2022 р. “Про переведення на дистанційну форму навчання” 2022.02.24. 2022.02.23
НАКАЗ № 7-Вн від 15 лютого 2022 р. “Щодо виконання Указу Президента України” 2022.02.15. 2022.02.15
НАКАЗ № 6-Вн від 9 лютого 2022 р. “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу від 14 лютого 2022 р.” 2022.02.10. 2022.02.09
НАКАЗ № 5-Вн від 2 лютого 2022 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2022.02.02. 2022.02.02
НАКАЗ № Вн-03 від 28 січня 2022 р. “Про організацію додаткової сесії від 31.01.2022 р. по 04.02.2022 р. у ЗУІ” 2022.01.28. 2022.01.28
НАКАЗ № 95-вн від 23 грудня 2021 р. “Про графік 2021/2022 навчального року. (ІІ семестр)” 2022.01.13. 2021.12.23
НАКАЗ № 94-вн від 23 грудня 2021 р. “Про затвердження та внесення змін до деяких положень” 2022.01.13. 2021.12.23
НАКАЗ № 93-вн від 23 грудня 2021 р. “Про затвердження нової освітньої програми” 2022.01.13. 2021.12.23
НАКАЗ № Вн-01 від 11 січня 2022 р. “Про внесення змін до складу Вченої ради ЗУІ” 2022.01.12. 2022.01.11
НАКАЗ № 86 від 23 грудня 2021 р. про переведення всіх підрозділів ЗУІ на роботу у дистанційному режимі 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 92-Вн від 23 грудня 2021 р. “Про затвердження та рекомендування до видання Наукового вісника Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ «LIMES» (2021/Випуск VIII)” 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 91-Вн від 23 грудня 2021 р. “Про затвердження кредитів за результатами проходження курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку співробітників ЗУІ” 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 90-Вн від 23 грудня 2021 р. “Про затвердження навчально-методичних та наукових видань, поданих кафедрами ЗУІ” 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 89-Вн від 23 грудня 2021 р. “Про перегляд, оновлення і розроблення освітніх (освітньо-професійних) програм, навчальних планів” 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 88 від 23 грудня 2021 р. “Про внесення змін до деяких положень і документів ЗУІ” 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 87 від 23 грудня 2021 р. “Про покращення наукометричних показників” 2022.01.11. 2021.12.23
НАКАЗ № 81-Вн від 24 листопада 2021 р. “Про затвердження зміни до Правил внутрішнього розпорядку” 2021.11.27. 2021.11.24
НАКАЗ № 79-Вн від 25 листопада 2021 р. “Про затвердження нових освітніх програм” 2021.11.27. 2021.11.25
НАКАЗ № 66-Вн від 22.10.2021 р. “Про протиепідемічні заходи” 2021.10.22. 2021.10.22
НАКАЗ № 64-Вн від 12.10.2021 р. “Щодо відсторонення від роботи невакцинованих працівників” 2021.10.18. 2021.10.12
НАКАЗ № 56-Вн від 28.09.2021 р. “Щодо посилення карантинних вимог у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці II” 2021.09.29. 2021.09.28
НАКАЗ № 54-Вн від 22.09.2021 р. “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу від 23 вересня 2021 р.” 2021.09.23. 2021.09.22
НАКАЗ № 46-Вн від 27.08.2021 р. “Про затвердження кураторів (академнаставників) на 2021-2022 навчальний рік” 2021.09.08. 2021.08.27
НАКАЗ № 47 від 27.08.2021 р. “Про системне рейтингове оцінювання науково-педагогічних кадрів” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 44 від 27.08.2021 р. “Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно­-освітнього порталу (офіційного веб-сайту) ЗУІ” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 43 від 27.08.2021 р. “Про методичного забезпечення кафедр ЗУІ” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 42 від 27.08.2021 р. “Про роботу психологічної служби в Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 40 від 27.08.2021 р. “Про анкетування студентів та перевірку ключових компетенцій здобувачів вищої освіти” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 36-Вн від 27.08.2021 р. “Про структуру 2021-2022 навчального року” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 48-Вн від 27.08.2021 р. “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2021/2022 навчального року у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці II” 2021.08.30. 2021.08.27
НАКАЗ № 35-Вн від 16.08.2021 р. “Про внесення змін до складу Вченої ради ЗУІ” 2021.08.30. 2021.08.16
НАКАЗ №31/2-Вн від 01.09.2020 “Про оплату за навчання на курсах з вивчення мов” 2021.04.28. 2020.09.01
НАКАЗ №31/1-Вн від 01.09.2020 “Про встановлення розмірів оплати за користування послугами спортивно-оздоровчого Центру по вул. І. Франка, 14” 2021.04.28. 2020.09.01
НАКАЗ № 23-Вн від 13.04.2021 р. “Про організацію освітнього процесу з 19.04.2021 р. у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ” 2021.04.13. 2021.04.13
НАКАЗ № 39-Н від 23.12.2020 р. “Про склад Приймальної комісії” 2021.04.09. 2020.12.23
НАКАЗ № 47-Вн від 23.12.2020 р. “Про затвердження положень” 2021.04.09. 2020.12.23
НАКАЗ № 46-Вн від 23.12.2020 р. “Про структуру ІІ семестру 2020-2021 навчального року” 2021.04.09. 2020.12.23
НАКАЗ № 45-Вн від 23.12.2020 р. “Про затвердження документів вступної кампанії на 2021 р.” 2021.04.09. 2020.12.23
НАКАЗ № 44-Вн від 23.12.2020 р. “Про організацію семестрового контролю здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у дистанційному режимі” 2021.04.09. 2020.12.23
НАКАЗ № 42-Вн від 09.12.2020 р. “Про затвердження положень” 2021.04.09. 2020.12.09
НАКАЗ № 40-Вн від 11.11.2020 р. “Про затвердження нової редакції «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних країнах документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань»” 2021.04.09. 2020.11.11
НАКАЗ № 40-Вн/1 від 03.12.2020 р. “Про впровадження змішаної форми навчання у ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ” 2021.04.09. 2020.12.03
НАКАЗ № 38-Н від 23.12.2020 р. “Про створення Приймальної комісії” 2021.04.09. 2020.12.23
НАКАЗ № 30-Вн від 01.09.2020 р. “Про призначення завідувачів кафедр” 2021.04.09. 2020.09.01
НАКАЗ № 29-Вн від 28.08.2020 р. “Про нагороди” 2021.04.09. 2020.08.28
НАКАЗ № 28-Вн від 28.08.2020 р. “Про системне рейтингове оцінювання науково-педагогічних кадрів” 2021.04.09. 2020.08.28
НАКАЗ № 27-Вн від 28.08.2020 р. “Про організацію навчального процесу у 1 семестрі 2020-2021 навчального року в умовах адаптивного карантину” 2021.04.09. 2020.08.28
НАКАЗ № 26-Вн від 27.08.2020 р. “Про оновлення та персональний склад Вченої ради” 2021.04.09. 2020.08.27
НАКАЗ № 14-Вн від 25.02.2021 р. “Про нагороди” 2021.04.09. 2021.02.25
НАКАЗ № 13-Вн від 25.02.2021 р. “Про затвердження колективного договору на 2021-2024 роки” 2021.04.09. 2021.02.25
НАКАЗ № 13А-Вн від 28.10.2020 р. “Про інституційну акредитацію ЗУІ” 2021.04.09. 2020.10.28
НАКАЗ № 12-Вн від 25.02.2021 р. “Про затвердження положень” 2021.04.09. 2021.02.25
НАКАЗ № 11-Вн від 25.02.2021 р. “Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок в ЗУІ на 2021-2025 роки” 2021.04.09. 2020.02.25
НАКАЗ № 1 (1В) від 09.09.2020 р. “Про методичного забезпечення кафедр ЗУІ” 2021.04.09. 2020.09.09
НАКАЗ № 21-Вн від 07.04.2021 р. “Про затвердження положень та інших документів” 2021.04.07. 2021.04.07
НАКАЗ № 17-Вн від 08.03.2021 р. “Про організацію освітнього процесу” 2021.03.05. 2021.03.08
НАКАЗ № 06-Вн від 25.01.2021 р. “Про перегляд, оновлення і розроблення освітніх (освітньо-професійних) програм” 2021.02.10. 2021.01.25
НАКАЗ № 05-Вн від 08.02.2021 р. “Про організацію освітнього процесу” 2021.02.02. 2021.02.08
НАКАЗ № 04-Вн від 01.02.2021 р. “Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно­-освітнього порталу (офіційного веб-сайту) ЗУІ” 2021.02.02. 2021.02.01
НАКАЗ № 03-Вн від 25.01.2021 р. “Про оцінювання залишкових знань студентів” 2021.01.27. 2021.01.25
НАКАЗ № 02-Вн від 22.01.2021 р. “Про організацію освітнього процесу” 2021.01.22. 2021.01.22
НАКАЗ № 01-Вн від 15.01.2021 р. “Про анкетування студентів” 2021.01.18. 2021.01.15
НАКАЗ № 44-Вн від 23.12.2020 р. “Про організацію семестрового контролю здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у дистанційному режимі” 2020.12.29. 2020.12.23
НАКАЗ № 9 (9В) від 11.12.2020 р. “Про формування Екзаменаційних комісії” 2020.12.11. 2020.12.11
НАКАЗ № 40-Вн від 03.12.2020 р. “Про впровадження змішаної форми навчання” 2020.12.03. 2020.12.03
НАКАЗ № 324-К від 12.11.2020 р. “Про призначення” 2020.11.20. 2020.11.12
НАКАЗ № 39-Вн від 19.11.2020 р. “Про продовження дії дистанційної форми навчання” 2020.11.20. 2020.11.19
НАКАЗ № 38-Вн від 10.11.2020 р. “Про продовження дії дистанційної форми навчання та введення додаткових протиепідеміологічних заходів” 2020.11.20. 2020.11.10
НАКАЗ №37-Вн від 10.11.2020 р. 2020.11.11. 2020.11.10
НАКАЗ № 36-Вн від 10.11.2020 р. “Про продовження дії дистанційної форми навчання та введення додаткових протиепідеміологічних заходів” 2020.11.10. 2020.11.10
НАКАЗ № 11 (11В) від 17.02.2020 р. “Про проведення перевірок кафедр, а також підготовки до рейтингування наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників” 2020.11.09. 2020.02.17
НАКАЗ № 33-Вн від 15.10.2020 р. “Про анкетування студентів” 2020.11.09. 2020.10.15
НАКАЗ № 7 (7B) від 30.10.2020 р. “Про додаткові заходи у зв’язку з карантинними обмеженнями” 2020.10.30. 2020.10.30
НАКАЗ № 35-Вн від 23.10.2020 р. “Про дистанційну форму навчання” 2020.10.23. 2020.10.23
НАКАЗ № 6 (6B) від 13.10.2020 р. “Про продовження карантинних заходів” 2020.10.13. 2020.10.13
НАКАЗ № 27 (27B) від 22.05.2020 р. “Про проведення підсумкової атестації студентів у дистанційній формі” 2020.05.22. 2020.05.22
НАКАЗ № 26 від 22.05.2020 р. “Про продовження карантинних заходів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ” 2020.05.22. 2020.05.22
НАКАЗ № 22 від 06.05.2020 р. “Про продовження карантинних заходів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ” 2020.05.07. 2020.05.06
НАКАЗ № 18 від 24.04.2020 р. “Про продовження карантинних заходів у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ” 2020.04.25. 2020.04.24
НАКАЗ № 17 від 27.03.2020 р. “Про продовження карантинних заходів” 2020.03.27. 2020.03.27
НАКАЗ № 15 від 25.03.2020 р. “Про вдосконалення системи дистанційного навчання у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ” 2020.03.25. 2020.03.25
НАКАЗ № 13-Вн від 12.03.2020 р. “Про заходи пов’язані з введенням карантину на території Закарпатської області” 2020.03.12. 2020.03.12