НАКАЗ № 39-Вн від 19.11.2020 р. “Про продовження дії дистанційної форми навчання”

На підставі Листа МОН України «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання» № 1/9-575 від 12.10.2020 р. та рекомендацій про запровадження дистанційного навчання в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, з метою створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, попередження поширення вірусного захворювання COVID-19 серед здобувачів освіти та викладачів, для  виконання навчальних планів у І семестрі 2020-2021 навчального року

НАКАЗУЮ:

 1. Продовжити освітній процес у дистанційній формі навчання на рівнях вищої освіти бакалавр та магістр, а також на спеціальностях рівня фахової передвищої освіти Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ до 6 грудня 2020 року.
 2. Навчальні заняття проводити в онлайн режимі згідно розкладу занять І семестру 2020-2021 н.р.
 3. Завідувачам кафедр здійснити контроль за виконання тижневої роботи та дотримання графіка занять.
 4. Завідувачі кафедр щоп’ятниці, до кінця робочого дня надають звіт про виконану роботу, а також про стан здоров’я науково-педагогічних та наукових працівників, здобувачів освіти даної кафедри.
 5. Науково-педагогічним працівникам ЗУІ:
  – неухильно дотримуватися розкладу навчальних занять;
  – навчальні заняття в режимі онлайн проводити  тривалістю не більше 60 хвилин (для фахових молодших бакалаврів – не більше 45 хвилин).
 1. Заплановані культурні та наукові заходи (вистави, конференції тощо) у період дистанційного навчання мають проводитися в онлайн режимі; проводити спортивні заходи та відвідувати Спортивно-оздоровчий центр заборонено.
 2. Продовжити чергування у Ректораті ЗУІ силами працівників Секретаріату, відповідно до окремого графіка.
 3. Вхід до адмінприміщень ЗУІ дозволено виключно штатним працівникам ЗУІ та запрошеним особам у супроводі керівництва або представників Секретаріату ЗУІ.
 4. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам дозволяється вхід до адмінприміщень ЗУІ для вирішення питань, не пов’язаних з дистанційним навчанням (проводити онлайн заняття у приміщеннях ЗУІ забороняється).
 5. Всім працівникам ЗУІ, які є контактними особами з хворими на COVID-19, заборонено відвідувати місце роботи.
 6. Керівникам Бібліотечно-інформаційного центру “Опацої Чере Янош” та Відділу контингенту студентів та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників розробити графік роботи підрозділів та подати на затвердження ректору до 20.11.2020 р.
 7. Відповідальність за виконання наказу залишаю за собою.

Ректор ЗУІ
Черничко С.С.