НАКАЗ № 40-Вн від 11.11.2020 р. “Про затвердження нової редакції «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних країнах документів про освіту, наукових ступенів та вчених звань»”