НАКАЗ № 55-Вн від 20.05.2022 р. “Про організацію перевірки на наявність (відсутність) академічного плагіату в кваліфікаційних роботах магістрів”

Керуючись вимогами ст.ст. 41-42 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16 Закону України «Про вищу освіту», на підставі Положення про академічну доброчесність в Закарпатському угорському інституті імені Ф.Ракоці II та графіка освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Координатору системи «UNICHECK» в ЗУІ на безоплатній основі провести перевірку кваліфікаційних робіт магістрів на наявність (відсутність) академічного плагіату у період з 23 по 27 травня 2022 року за наступним графіком:
  • кафедра історії та суспільних дисциплін – 23 травня;
  • кафедра біології та хімії – 24 травня;
  • математики та інформатики – 24 травня;
  • кафедра філології (англ.філ.; уг.філ.; укр.філ.) – 25-26 травня;
  • кафедра педагогіки і психології – 27 травня.
 2. Координатору системи «UNICHECK» в ЗУІ надіслати кафедрам електронні звіти за результатами перевірки кваліфікаційних магістерських робіт на наявюсть (відсутність) академічного плагіату.
 3. Кафедрам забезпечити друк першого аркушу електронного звпу про проведення перевірки на наявність (відсутність) плагіату ліцензійним програмним засобом «UNICHECK» (рекомендований МОН України) та долучити його до кваліфікаційної магістерської роботи.
 4. Спосіб долучення (окремим підшитим аркушем чи в конверті) кафедрам визначити самостійно.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи.

Ректор С.С. Черничко

DownloadPDF