Для активізації співпраці між Карпатським біосферним заповідником та Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ

Відповідно до угоди про науково-технічну співпрацю, уже декілька років підряд, між Карпатським біосферним заповідником та Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, налагоджена тісна співпраця (починаючи з часу коли ректором Інституту працював відомий український вчений, доктор біологічних наук, професор Йосип Сікура) в науковій та еколого-освітній сферах.

Так, студенти та викладачі цього вищого навчального закладу, активно використовують унікальні природні об’єкти та еколого-освітні центри біосферного заповідника, зокрема музей екології гір та історії природокористування Карпат в Рахові, долину нарцисів, угольські букові праліси, виноградівські Чорну гору та Юлііївські гори, для навчальних практик та наукових спостережень у природі.

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

Добре також прислуговуються в навчально-виховному процесі й наукова та науково-популярна література заповідника, яка регулярно передається Інституту (Всеукраїнський екологічний науково-популярний журнал “Зелені Карпати”, “Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України”, “Вісник Карпатського біосферного заповідника” тощо).

Представники Карпатського біосферного заповідника також беруть активну участь у важливих екологічних форумах, які організовує Інститут.

Наприклад, на резонансній міжнародній науковій конференції, присв’яченій 200-річчю від дня народження Лювига Вагнера “Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття” (Берегово, 14-16 травня 2015 року), група науковців Карпатського біосферного заповідника презентувала доповідь “Про внесок Карпатського біосферного заповідника у вивчення та збереження біологічного різноманіття на Мараморощині”. А доцент Інституту Єва Андрик, у 2018 році, спільно із колегою з Ужгородського національного університету, опублікували в науковому щорічнику “Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України”, результати фундаментальних досліджень флори української частини пректованого українсько-румунського біосферного резервату у Марамороських горах тощо.

Важливим елементом цією співпраці стало й залучення доктора біологічних наук, професора, заступника директора Карпатського біосферного заповідника Федора Гамора до роботи Державної екзаменаційної комісії Інституту (як голови екзаменаційної комісії), на освітньо-кваліфікаційному рівні “магістр” зі спеціальності “Біологія”, засідання якої проходило 10 і 15 червня 2022 року.

В ході комплексного кваліфікаційного екзамену з біології, екології та методики їх викладання й захисту магістерських робіт, вдалось побачити, на рівні знань та кваліфікації випускників Інституту, зокрема і результати нашої співпраці.

Підсумки екзаменаційної сесії були відмінними, і ми вже нещодавно це обговорювали.

Як показали результати атестації, високим виявився й рівень підготовки усіх представлених кваліфікаційних магістерських робіт. Так, по своєму цікавими та змістовними були результати досліджень популяцій лелеки білої (Ciconia ciconia) на Закарпатській низовині Діани Кіш, аналіз програми ЗНО з біології 2019 року в Україні та Угорщині Хенрієтти Балог, кліматична характеристика деяких місцезростань білоцвіту весняного (Leucojum vernum) на Закарпатті та дослідження їх стабільності у світлі регіональних кліматичних змін Ілдіко Молнар та аналіз бази даних гербарних колекцій Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ Домініка Бодор (наукові керівники доктори філософії, доценти Іштван Коложварі, Ержебет Когут, Іштван Гаднадь) .

В результаті розгляду цих магістерських робіт та дискусій, члени комісії одностайно оцінили всі на відмінно та рекомендували матеріали окремих із них опублікувати в наукових та науково-популярних виданнях Карпатського біосферного заповідника, як такі що мають важливе наукове, педагогіко-методичне та практичне природоохоронне значення.

Користуючись нагодою, на кафедрі біології та хімії (завідуюча Ержебет Когут), обговорено шляхи активізації співіпраці між нашими інституціями.

 

Гамор Федір Дмитрович

Карпатський біосферний заповідник, заступник директора з наукової роботи

Доктор біологічних наук, професор