Кафедра обліку і аудиту долучає до удосконалення освітніх програм представників студентського самоврядування

Підвищення якості освітніх послуг можливе за рахунок долучення представників студентського самоврядування до організації освітніх процесів. Органи студентського самоврядування відіграють важливу роль у процесі обговорення та впровадження освітніх програм. Вони представляють студентську громадськість і є офіційними представниками здобувачів освіти у взаєминах з адміністрацією і викладачами.

 12 травня 2023 року відбулась зустріч представників студентського самоврядування ЗУІ із науково-педагогічним персоналом кафедри обліку і аудиту.

Відбулось жваве обговорення освітніх програм другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти, у рамках якого піднімались питання практико-орієнтованості освітніх програм, вибірковості освітніх компонентів, використання спеціалізованих фахових програмних продуктів в процесі реалізації освітніх програм, організації навчального процесу для заочної форми навчання.

Представники студентського самоврядування запропонували вдосконалення освітнього процесу шляхом забезпечення більше можливостей для практичного навчання, що, у результаті, допоможе здобувачам освіти здобувати реальний досвід у власній фаховій підготовці.

Представники студентського самоврядування запропонували реалізацію урізноманітнення використання методів навчання, а саме: комбінацію використання фахових спеціалізованих технологій та інтерактивних засобів для  того, щоб сприяти більш активному залученню здобувачів освіти до навчального процесу. Зокрема розширення вибіркових освітніх компонент, задля можливості здобувачам освіти більш гнучко формувати своє навчання залежно від власних інтересів і кар’єрних цілей.

Органи студентського самоврядування запропонували  наступне: сприяти більшому залученню до культурної різноманітності в освітні програми здобувачів заочної форми навчання, зокрема до культурних заходів кафедри обліку і аудиту, організацію додаткових  консультаційних годин для здобувачів освіти заочної форми навчання для забезпечення підвищення якості отримання ними освітніх послуг.

Під час діалогу обговорено напрями діяльності студентського самоврядування, співпраця, а також погоджено ініціативи від студентства.

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar