Магістри-обліковці успішно завершили навчання з курсу «Бізнес – англійська»

Магістри – обліковці активно долучаються до можливостей системи неформальної освіти та успішно завершили навчання і отримали сертифікати з курсу «Бізнес – англійська» на он-лайн платформі Prometheus. Навчання дозволило отримати додаткові компетенції, знання та навички, затребувані в сьогоднішніх умовах на ринку праці.

У сучасних умовах володіння навичками ділових комунікацій (зокрема, іноземною мовою) є вагомою перевагою при пошуку та отриманні роботи, дозволяє ефективно вирішувати бізнес питання з іноземними партнерами, сприяє розширенню ділових контактів та розвитку бізнесу загалом. Здобуття додаткових знань та навичок з цієї тематики є неоціненною інвестицією у посилення власних конкурентних переваг на ринку праці. Здобувачі вивчили англомовну термінологію з окремих аспектів бізнес менеджменту, правила  ефективного ділового листування в англомовному середовищі, отримали базові знання з навичок ведення переговорів та проведення презентацій, а також корисні практичні поради.

Вітаємо наших студентів з отриманням додаткових знань і навичок, підвищенням свого професійного рівня та кваліфікації!

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar
  • EnglishEnglish