Науковому фаховому виданню «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» присвоєно категорію «Б»

Кафедра обліку і аудиту ЗУІ розширює науковий і творчий потенціал та інтегрує його у світовий науковий простір!

20 червня 2023 року Міністерство освіти і науки України включило до переліку наукових друкованих фахових видань України (спеціальності – 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент») та  присвоїло категорію «Б» науковому виданню ЗУІ «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» (Наказ МОН від 20.06.2023 № 768). Категорія журналу – це вагомий показник його значущості, авторитетності та наукового рівня.

Наукове видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» призначене для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, менеджменту, фінансів, обліку, оподаткування, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень на здобуття наукових ступенів PhD та доктора наук.

Детальніше про умови публікації у виданні за наступним посиланням.

Запрошуємо до наукової співпраці та публікацій у нашому журналі!

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar