Успішна атестація здобувачів вищої освіти-обліковців!

Протягом 08-16 червня 2023 року  на кафедрі обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ відбулась атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» денної й заочної форм навчання, яка включала: складання комплексного атестаційного іспиту, іспиту з іноземної мови (англійської) та захист кваліфікаційних робіт.

Випускники  продемонстрували поглиблені теоретичні й практичні знання, уміння і навички, професійні компетенції у сфері обліку, оподаткування, аналізу та звітності, та, за результатами атестації, отримали позитивні оцінки й відгуки від екзаменаційної комісії.

У ході захисту кваліфікаційних робіт здобувачі освіти проявили ініціативність, старанність, наполегливість, здатність та вміння застосовувати набуті знання для вирішення складних завдань, зокрема обізнаність у сучасних нововведеннях щодо обліку, оподаткування, аналізу та звітності.

Колектив кафедри обліку і аудиту від щиро вітає своїх випускників-обліковців з успішною атестацією,  здобуттям освітнього ступеня бакалавра та запрошує продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти! Бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги та успіхів у реалізації найсміливіших професійних рішень.

Колектив кафедри обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar