Оновлення освітньої програми «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедрою педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти було проведено оновлення освітньої програми «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Під час зустрічі, гарант ОП, доктор педагогічних наук, професор Антоніна Чичук, яка керувала розробкою освітньої програми, поінформувала запрошених роботодавців та  здобувачів про зміни, внесені до програми. Під час оновлення ОП враховано побажання роботодавців стосовно покращеного(удосконалення) поєднання оновленої системи педагогічної практики з викладанням профільних дисциплін, окрім цього, розробники прислухалися і до пропозицій здобувачів щодо розширення переліку вибіркових дисциплін.

Від імені роботодавців в.о. директора «Гімназії імені П. Каталін Франгепан» Андрея Якоб повідомила, що мережа закладів і надалі охоче прийматиме студентів на педагогічну практику, а також поінформувала присутніх про нещодавно відкриті нові заклади дошкільної освіти, де  наразі існує брак робочої сили. Андрея Павлівна розповіла також про можливість подання заявки на заміщення вакантної посади здобувачам спеціальності Дошкільна освіта та кваліфікованим вихователям закладів дошкільної освіти.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar