Оновлення освітньої програми за освітнім рівнем Магістр 035 Філологія (Українська мова та література)

16 лютого 2023 року відбулася онлайн-зустріч проєктної групи освітньої програми за освітнім рівнем Магістра спеціальності 035 Філологія (Українська мова та література) (до складу проєктної групи входять: гарант освітньої програми Єлизавета Барань, члени Степан Черничко, професор кафедри філології, Олександр Кордонець і Тетяна Чонка, доценти кафедри філології та Софія Супруненко, магістрантка ІІ курсу) з метою обговорення змін до освітньої програми за освітнім рівнем Магістр спеціальності 035.

У наступному навчальному році буде розширено перелік пропонованих дисциплін, оновлено зміст філологічної практики. Оновлена освітня програма передбачає акцентування на розвиткові професійної підготовки навичок редагування наукових і художніх текстів. Зовнішні стейкхолдери (Вільмош Газдаг, редактор часопису «Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica», Андраш Золтан, доктор Угорської академії наук, професор-емерит кафедри української філології Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша, редактор часопису «Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae» та «Magyar Nyelv», Василь Чордаш, редактор літературно-художнього-гуманітарно-науково-культурного журналу «Együtt») позитивно оцінили співвідношення між теоретичною та практичною блоками у програмі.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar