Оновлення освітньої програми за освітнім рівнем Магістр 035 Філологія (Угорська мова та література)

16 лютого 2023 року відбулася онлайн-зустріч проєктної групи освітньої програми за освітнім рівнем Магістра спеціальності 035 Філологія (Угорська мова та література) (до складу проєктної групи входять: гарант освітньої програми Вільмош Газдаг, члени Степан Черничко та Аніко Берегсасі, професори кафедри філології, Василь Чордаш, доцент кафедри філології, та Саболч Греба, магістрант 1 курсу) з метою обговорення змін до освітньої програми за освітнім рівнем Магістр спеціальності 035.

У наступному навчальному році буде розширено перелік пропонованих дисциплін, оновлено зміст філологічної практики.

Оновлена освітня програма передбачає акцентування на розвиткові професійної підготовки навичок редагування наукових і художніх текстів. Зовнішні стейкхолдери (Єлизавета Барань, заступник головного редактора часопису «Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica», Ласло Варі-Фабіан, голова редакційної колегії літературно-художнього-гуманітарно-науково-культурного журналу «Együtt», ґерґель марчак, редактор літературно-художнього-гуманітарно-науково-культурного журналу «Együtt») позитивно оцінили співвідношення між теоретичною та практичною блоками у програмі.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar