Оновлення освітньої програми за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька) освітнього рівня «Бакалавр»

24 лютого 2023 року відбулася онлайн зустріч проєктної групи та зовнішніх стейкхолдерів освітньої програми за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька) освітнього рівня «Бакалавр».

Голова проєктної групи доцент кафедри філології Ілона Лехнер представила компоненти навчальної програми та з метою покращення якості програми наголосила на змінах, які внесено в освітню програму. Над вдосконаленням програми працюють члени проєктної групи кандидат філологічних наук Барань Адальберт Бейлович, доцент кафедри філології та доктор філологічних наук Демецька Владислава Валентинівна, професор кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Члени проєктної групи обговорили деталі освітньої програми із зовнішніми стейкхолдерами – доктором філософії у філологічних науках, доцентом, завідувачем кафедри німецької мови та літератури Мішколцького університету Маріанною Шевтер Бажоне; кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри полікультурної освіти та перекладу ДВНЗ «УжНУ» Мишко Світланою Анатоліївною; вчителькою німецької мови ліцею імені Габора Бетлена Берегівської міської ради Закарпатської області, Чотарі Едітою Андріївною –, а також домовилися про подальшу співпрацю.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar