Egyeztetés a német szakos bachelor képzési program aktualizálásáról

Online megbeszélés keretei között valósult meg a német szakos bachelor képzési program megújítása 2023. február 24-én.

A szaktárgyi munkacsoport vezetője, Lechner Ilona, docens bemutatta a képzési program tervezett összetételét, kiemelte, hogy az előkészület alatt álló programban a tavalyihoz képest milyen változtatások történtek annak érdekében, hogy az oktatás a szakon minél jobb minőségben valósuljon meg.

A szaktárgyi munkacsoport tagjai (Bárány Béla és Lechner Ilona, docensek, valamint Demecka Vladiszlava, a Filológia Tanszék professzora), illetve a külső érintettek (Bazsóné dr. Sőrés Marianna, egyetemi docens, a Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet Német Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetője, Myshko Svitlana, az Ungvári Nemzeti Egyetem dosense, valamint Csatári Edit, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum némettanára) a képzési program tartalmáról folytattak eszmecserét.