Триває процес оновлення освітніх програм ЗУІ

Відповідно до міжнародних стандартів Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG), Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та нормативних документів Міністерства освіти і науки України аналіз, перегляд і оновлення освітніх (освітньо-професійних) програм (ОП, ОПП) всіх спеціальностей першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти є обов’язковим. На основі цих стандартів та відповідно до Наказу ректора ЗУІ №06-BH від 26 січня 2021 року, 10 лютого поточного року відповідальні за педагогічну практику педагогічних ОП ЗУІ провели перегляд програм педагогічних практик та вимоги до них.

Керівники педагогічних практик після плідної дискусії переглянули та оновили систему педагогічних практик та вимоги табірного збору у рамках цих практик. В процес обговорення, окрім науково-педагогічних працівників ЗУІ, були залучені організатори літніх дитячих таборів як зовнішніх та представників студентських самоврядувань як внутрішніх стейкхолдерів.

Зміни до ОП та програм педагогічних практик затверджуються Вченої ради ЗУІ.