Участь у засіданні круглого столу по питаннях оновлення стандартів підготовки фахівців з обліку

27-28 вересня 2021 року д.е.н., проф. Пойда-Носик Ніна Никифорівна і к.е.н., доц. Макарович Вікторія Костянтинівна взяли участь у заході “Круглий стіл у рамках розширеного засідання підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права”, який відбувся на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У рамках проведеного круглого столу учасниками було обговорено основні напрями розвитку спеціальності 071 Облік і оподаткування, розглянуто питання удосконалення змісту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування для першого (бакалаврського) рівня, для другого (магістерського) рівня та для третього (освітньо-наукового) рівня. Також було обговорено підходи і розробки пропозицій щодо формування освітнього процесу підготовки фахівців з обліку і оподаткування.

У межах заходу учасники ділились цінним досвідом щодо складових спеціальності та напрямів її розвитку, переліку професійних компетентностей та результатів навчання, формування освітніх програм, посилення практичної складової освітнього процесу, посилення ролі корпоративної та професійної етики у розвитку професії, посилення престижу і репутації бухгалтерської професії.

Кафедра обліку і аудиту

 

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar