Відбулось чергове засідання Вченої ради ЗУІ

27 квітня 2021 року було проведено чергове засідання Вченої ради Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ). Відповідно до порядку денного, Вчена рада розглянула кілка робочих та інших питань, затвердила зміни та доповнення до низька положень щодо організації освітнього процесу в ЗУІ, шляхом таємного голосування підтримала присвоєння вченого звання професора доценту Кафедри педагогіки та психології ЗУІ Кучай Т.

Також вчена рада підтримала проект рішення про рекомендації до друку наукових і науково-методичних видань, проект рішення щодо професійний розвиток, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників закладу. Вчена рада затвердила список голів державних екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікацій за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».