Встановлення зв’язків, обмін досвідом, особистісний розвиток – Скористайтеся перевагами програми мобільності і Ви!

Програма «Еразмус+», яку започаткував і фінансує Європейський Союз (ЄС), дала можливість мільйонам студентів по всій Європі збагатити свої знання у рамках академічного обміну в іншому закладі вищої освіти або організації європейського рівня.

Перевагами програми «Еразмус+» можуть скористатися студенти, викладачі, представники адміністративного персоналу тощо. Можливості «Еразмус+» доступні не лише для Європи та європейців, а практично й для людей з усіх куточків світу.

У даному інтерв’ю про те, чому варто й вигідно брати участь у програмах мобільності, ділиться Дюло Фодор, проректор з наукової роботи та питань якості освіти ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ.

– Однією з провідних програм мобільності, в якій бере участь Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, є «Еразмус+», до якої навчальний заклад долучився у 2016 році, після того, як було прийнято рішення про включення до участі в ній держав, що не входять до складу Європейського Союзу, за умови подачі спільної заявки на участь у програмі з закладом вищої освіти, що функціонує на території ЄС. Для цього ми підписали угоди про співпрацю з кількома ЗВО Угорщини, а також з Угорським науковим університетом Трансільванії „Sapientia” (м. Клуж) та Орадьським християнським університетом (м. Орадя) у Румунії, Університетом імені Яноша Шеє (м. Комарно) і факультетом центральноєвропейських студій Університету Костянтина Філософа (м. Нітра) у Словаччині і т. д.

– Яку користь приносить ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ участь у програмах мобільності?

– Насамперед, завдяки цим програмам наші студенти і викладачі мають змогу здійснити подорож до іншої країни за кошти ЄС, де вони знайомляться з місцевою системою освіти та роботою обраного ними закладу вищої освіти, його специфікою, а найголовніше – отримують передовий досвід, дізнаються про сучасні освітні та академічні моделі, а також про результати, отримані завдяки застосуванню цих напрацювань, що стануть у пригоді під час навчання вдома, у рідному закладі освіти. З іншого боку, можливості, надані програмою мобільності, є важливими й тому, що вони забезпечують студентів значним досвідом, розширюють їхній світогляд, сприяють розвитку мислення, розширенню кола професійних контактів тощо. Адже пізнання моделей і систем інших країн – це важливі аспекти з погляду здобуття нового досвіду та отримання нових вражень. Більшість наших студентів, що беруть участь у програмах мобільності, проводять цілий семестр у приймаючій країні та закладі, за цей час вони пристосовуються до нових реалій, звикають до правил нової системи освіти, тобто «акліматизуються», отримуючи при цьому цінні знання, досвід та опановуючи стратегії, які згодом можна застосувати у себе на батьківщині. Крім того, у рамках програм мобільності учасники мають унікальну можливість налагодити контакти, знайомства та дружби, які стануть корисними, важливими або навіть вирішальними у дорослому житті чи професійній діяльності. Загалом, участь у програмах мобільності збільшує ймовірність досягнення успіху в обраній професії.

– Які саме програми актуальні сьогодні?

– У нас є кілька пропозицій як для студентів, так і для викладачів, з дедлайном подачі заявок до середини-кінця цього місяця. Студенти кафедри філології можуть подавати заявки до Угорського наукового університету Трансільванії „Sapientia” та Печського університету (м. Печ, Угорщина), студенти кафедри географії та туризму – до Наукового університету імені Лоранда Етвеша (м. Будапешт, Угорщина), студенти ОП «Бухгалтерський облік», «Оподаткування» та «Фінанси» – до Інституту імені Йожефа Етвеша (м. Байя, Угорщина) та Дебреценського університету (м. Дебрецен, Угорщина), студенти спеціальностей «Історія» та «Міжнародні відносини» – до Католицького університету імені Петера Пазмань (м. Будапешт, Угорщина) та ін.

Окрім студентів, у програмі мобільності Еразмус+ можуть брати участь і наші викладачі. Для них пропонуються ті самі заклади й ті самі галузі освіти для обміну досвідом, інформацію про які можна отримати у координаторів програм безпосередньо на кафедрах або на сайті ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ.

– Яким досвідом можуть збагачуватися учасники програм мобільності?

– Можливості для освітнього, наукового зростання є майже безмежними. Деякі з них пов’язані з галуззю знань чи професією, які мобільний студент, викладач чи адміністративний працівник може використати під час засвоєння власної навчальної програми чи у своїй сфері діяльності в рідному навчальному закладі. Інші можливості спрямовані на підвищення ефективності моделей і стратегій навчання, методів викладання, управлінських практик, адміністративних процесів і ведення діловодства, які добре зарекомендували себе в приймаючому навчальному закладі і можуть бути повністю або частково впроваджені вдома. Крім того, завдяки програмам мобільності викладачі мають можливість отримати й конкретні професійні знання, оскільки мають змогу зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися досвідом, фаховою та методичною інформацією, техніками і методиками викладання і наукових досліджень з колегами з інших закладів, на базі яких, окрім викладацької, ведеться й дослідницька робота.

Крім того, найбільша перевага програм мобільності полягає в тому, що вони створюють чудову перспективу для розширення індивідуальної/інституційної мережі ділових відносин. Після знайомства з колегами, які працюють у приймаючій установі, обмін професійними ідеями може сприяти розвитку плідних професійних та особистих стосунків, як це вже неодноразово підтверджувалося впродовж часу. Знайомства переростають у дружбу, що дає привід для запрошень гостьових лекторів, навіть для проведення цілого курсу лекцій. Викладачі, які раніше брали участь у програмах мобільності, та установи, які вони представляють, мають змогу подавати заявку на проведення спільних досліджень до уряду відповідної країни, академічних організацій або до різних структур Європейського Союзу. З моменту приєднання ЗУІ ім. Ф. Ракоці до програми «Еразмус+» можливостями програми скористалися чимало учасників навчального процесу.

Варто також відзначити, що програма мобільності «Еразмус+» – не єдина в ЗУІ, оскільки існує подібна стипендіальна програма, яку заснувала та підтримує Уряд Угорщини – програма «Маковець». Вона була започаткована у 2017 році і також надає можливість студентам брати участь у більш короткострокових програмах мобільності (терміном 1-2 місяців).

– Як відбувається зарахування кредитів, отриманих за межами навчального закладу?

– Перед тим, як студент взяв би участь у програмі мобільності, його науковий керівник (керівники), координатор кафедри з питань мобільності, завідувач кафедри, заручившись підтримкою викладачів, складають для нього/неї індивідуальний навчальний план, тобто визначають перелік дисциплін, які він/вона буде вивчати у приймаючому закладі. З одного боку, доцільно обрати дисципліни, які не викладаються в альма-матер, а з іншого боку, слід пам’ятати, що кредити, отримані за кордоном, будуть зараховані/визнані в рідному навчальному закладі. На основі досвіду можна сказати, що кредити, отримані поза межами навчального закладу, зазвичай складають щонайменше двох третин від 30 кредитів семестрового навантаження, але траплялися випадки, коли студенти «привозили» додому аж 28 кредитів за семестр.

– Як можуть студенти або викладачі застосувати досвід та знання, отримані у рамках програми мобільності?

– Це вирішує кожен індивідуально. Програми мобільності – це свого роду засоби саморозвитку у сфері навчання для студентів, навчальної, методичної роботи для викладачів тощо. Наш інститут зараховує кредити, отримані в рамках програми не тільки студентам, але й викладачам. За кожну тижневу участь у програмі мобільності Вчена рада ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ зараховує 1 кредит з підвищення кваліфікації, що враховується також під час проведення рейтингового оцінювання роботи викладачів. Окрім того, кожен викладач має право інтегрувати набутий позитивний досвід та передову практику в структуру навчальних програм і компонентів, які він викладає. Після завершення участі у тій чи іншій програмі мобільності завжди відбувається своєрідне обговорення набутого досвіду на рівні кафедри/структурного підрозділу (формальне або менш формальне), де заслуховується відповідний звіт, у якому викладач або працівник адміністративного сектору ділиться зі своїми колегами тим, що він/вона побачили, почули або пережили у приймаючій установі, що дає іншим співробітникам можливість почерпнути з ідей та застосувати їх у своїй роботі.

– На Вашу думку, чому варто скористатися можливостями програм мобільності?

– Зважаючи на все, про що я говорив раніше – це чудова можливість трохи вийти із зони комфорту, розвиватися, побачити світ, познайомитися з новими людьми, встановити контакти з колегами вашої безпосередньої професійної сфери, які можуть перерости у плідні ділові відносини. Ці програми мобільності є корисними як з професійного, так і з фінансового погляду як для студентів, так і для співробітників, і обидві категорії вже відчули на собі значну користь цих можливостей. Я сподіваюся, що в майбутньому, в міру поступового розширення наших кооперативних мереж, з’явиться ще більше можливостей для мобільності й більше студентів і колег зможуть взяти в них участь, таким чином збагачуючи власне життя й діяльність інституту хорошим досвідом, позитивними практиками, ефективними прийомами з покращення організації роботи у закладі і т. д.

Аніта Курмай

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar