Здобувачі магістрерської програми «Міжнародний облік і оподаткування» успішло пройшли онлайн курс «Нефінансова звітність»

Здобувачі магістерської освітньої програми “Міжнародний облік і оподаткування” в рамках вивчення дисципліни Інтегрована звітність пройшли онлайн-курс “Нефінансова звітність”.

На прикладі кейсів українських компаній слухачі дізналися про те, як створювати цікаві, інформативні та якісні нефінансові звіти. Нефінансова звітність відіграє дедалі важливішу роль в оцінці вартості компанії, аналізі її інвестиційної привабливості та перспектив розвитку. Майбутні магістри з облікового фаху в ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ вивчають  найсучасніші тенденції розвитку бухгалтерської науки та практики, що значно підвищує їх конкурентний рівень на вітчизняному та міжнародному ринку праці. Активна участь здобувачів магістерського рівня у різних програмах неформальної освіти дозволяє здобути ними додаткові компетенції обраного ним фаху та реалізувати студентоцентрований підхід при реалізації освітньої програми в ЗУІ.

Certifikat-integralt-besz

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar