Асертивна комунікація – Магістри-обліковці удосконалюють soft skills

Сьогодні запит у формуванні і розвитку soft skills просліджується у всіх сферах, зокрема при підготовці фахівців обліковців. Безумовно, кожний роботодавець хоче бачити фахівця з розвинутої ерудицією, умінням уникати конфліктів, творчим підходом до вирішення професійних завдань. Саме задля забезпечення розвитку комунікаційних навичок здобувачі вищої освіти за ОП «Міжнародний облік і оподаткування» долучились до проходження курсу «Асертивна комунікація» на он лайн платформі Compster.

Асертивна комунікація є ефективним інструментом для побудови позитивних взаємин з оточуючими людьми та досягнення спільних цілей. Навики асертивної комунікації сприяють напрацювати автоматитичний асертивний стиль спілкування. За допомогою практики, завдань і прикладів з повсякденного життя здобувачі вищої освіти опанували навички, які допоможуть їм впевнено озвучувати свої думки, почуття і бажання, прямо і з гідністю, при цьому весь час поважаючи свої права і права оточуючих. Отримані додаткові компетенції сприятимуть кращому кар’єрному росту і досягненню найвищих професійних посад, оскільки асертивність дає можливість успішно приймати рішення і, при цьому, встановлюють свої межі з повагою до інших.

Успішне завершення курсу підтверджується отриманими сертифікатами.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти з професійним розвитком та здобуттям додаткових soft skills компетенцій!

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar
  • English