Сфера наукових зацікавлень
ринки фінансових послуг; облік, аналіз та контроль фінансових установ; регіональний розвиток
Публікації

Список публікацій:

(Scopus, Web of Science):

 1. Бачо Р.Й. Функціонування Моторного (Транспортного) страхового бюро України на національному ринку небанківських фінансових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9 (171). С. 358-364. (Scopus).
 2. Bacho R. J., Vdovenko N.M., Poyda-Nosyk N.N. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 85-93.(Web of Science)
 3. Бачо Р.Й., Внукова Н.М., Пойда-Носик Н.Н. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. №1(22). С. 235-245. (Web of Science)
 4. Poyda-Nosyk N.N., Bacho R. J., N.M. Vdovenko Сomparative characteristic os development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 92-98.(Web of Science)
 5. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)
 6. Bacho R. Pukala R., Hlibko S., Vnukova N., Pola P. Information management: the key driver of the economic system’s development. Marketing and Management of Innovations. Issue 3. 2019. 297-307. URL : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/23_A324-2019.pdf (Web of Science)
 7. Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Issue 6. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus).

Основні публікації:

 1. БачоР.Й. Оцінка податкоспроможності місцевих бюджетів в регіонах України в умовах децентралізації. Актуальні проблеми економіки регіону. №16. Т.1. С. 102-111.
 2. БачоР.Й., Потокі Г.Ф. Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування. Вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 33. Ч. 1. С. 12-17.
 3. БачоР.Й. Новітні інструменти у проведенні внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. 2019. 2(54). С. 107-110.
 4. БачоР.Й., Макарович В.К. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 2(34). С. 11-16.
 5. БачоР.Й. Забезпечення якості аудиту в Європейському Союзі (досвід Угорщини). Геополітика України: історія і сучасність. 2019. Вип. 2(23). С. 105-114.
 6. БачоР.Й. Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. №3(44). С. 3-7.
 7. БачоР.Й. Облік витрат в управлінні інноваційною діяльністю. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. № 3 (9). С. 5-10.
 8. БачоР.Й. Валідація як складова внутрішнього аудиту страхових компаній.  Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «економічні науки». 2019. №2(93). С. 47-53.
 9. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф. Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. 2018. 2(52). С. 157-165.
 10. Бачо Р.Й. Забезпечення сталого розвитку регіональних ринків небанківських фінансових послуг України в умовах новітніх інституційних змін. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 431 с. C. 376-385.
 11. Bacsó A kárpátaljai lakosság otthonmaradását segítő magyarországi támogatások hatása, a magyarság migrációs hajlandóságának csökkentésében. Glossa Iuridica, V. évfolyam, 3-4 szám, 2018, 271-284.
 12. БачоР.Й. Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти): монографія. Ужгород: Вид-во ТОВ «РІК-У», 2016. 448 с.

Участь у наукових темах та розробках:

 1. Держбюджетна НДР (замовник Міністерство освіти і науки) №54/2018-2020 «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» (номер державної реєстрації 0118U000058), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 2. НДР «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U007117), ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 3. НДР «Регулювання розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні» (номер державної реєстрації 0115U001561), Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ.
 4. НДР «Оцінка стану ринків фінансових послуг» (номер державної реєстрації 0117U000430), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 5. НДР «Формування системи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні» (номер державної реєстрації 0115U003320), ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 6. НДР «Розвиток ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору» (номер державної реєстрації 0115U004394), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”
 2. Зовнішній член колегії Угорської Академії Наук

Підвищення кваліфікації: Отримання вченого звання професора (2020 р.), захист докторської дисертації (2018 р.), участь у програмах академічної мобільності ERASMUS+ (2018, 2019 р.).