Kutatási területek

- a pénzügyi szolgáltatások piacának fejlesztése; - ágazati és regionális egyenlőtlenségek elemzése; - nemzetközi gazdasági kapcsolatok; - a pénzügyi vállalkozások pénzügyi irányításának számviteli és elemzési támogatása.

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációk:

 1. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital // Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Special Issue 2, 2019 https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)
 2. Bacho R. Pukala R., Hlibko S., Vnukova N., Pola P. Information management: the key driver of the economic system’s development // Marketing and Management of Innovations, Issue 3, 2019, 297-307. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/23_A324-2019.pdf (Web of Science)
 3. R. Bacho, V. Makarovych, N. Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Issue 6, 2019 https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus)
 4. Pityulych, M., Popyk, M., Kish, G., Chakiy, O., Bacho, R. Sustainable ecological and economic development of mountainous areas through the prism of tariff regulation of nature management. E3S Web of Conferences, 2021, 255. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501042 (Scopus)
 5. Kostetska, K., Poyda-Nosyk, N., Bacho, R., Nevlad, V., Pavlenko, O. Natural resource reserves sustainable use and inclusive resort development. E3S Web of Conferences, 2021, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501003 (Scopus)
 6. Poyda-Nosyk N., Borkovska V., Bacho R., Loskorikh G., Hanusych V., Cherkes R. (2023). The Role of Digitalization of Transfer Pricing in the Company’s Management Accounting System. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 17(1), 176–185. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096 (Scopus)

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikciók («B» kategória):

 1. Bacsó R., Virlics S. A vállalat üzleti folyamatainak elemzése: Ukrajnai tapasztalat és nemzetközi gyakorlat. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. №3. 188-200. https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe/article/view/59
 2. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Иллар Е. Й. Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування. Вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 33. Ч. 1. С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-33-2
 3. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Иллар Е. Й.  Оцінка податкоспроможності місцевих бюджетів в регіонах України в умовах. Актуальні проблеми економіки регіону. Том 1 № 16 (2020).  С. 111-122. doi: 10.15330/apred.1.16.111-122
 4. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф. Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2018. 2(52). С. 157-165. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).157-165
 5. Бачо Р.Й., Пойда-Носик Н.Н., Потокі Г.Ф. Перспективні напрямки реформування системи місцевого оподаткування України. Економіка і суспільство. Вип. №30, 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/606
 6. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Макарович В. Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. Бізнес Інформ. №8, 2021, С. 162-172. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-8_0-pages-162_172.pdf
 7. Nataliya Vnukova, Robert Bacho. Trends in the developing Ukrainian non-bank financial service markets assessed using a mixture separation method. Economics of Development, Volume 19, Issue 4, 2020. p. 48-60. http://dx.doi.org/10.21511/ed.19(4).2020.05
 8. Бачо Р.Й. Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти / Р.Й. Бачо // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – №3(44). – С. 3-7.
 9. Бачо Р.Й. Новітні інструменти у проведенні внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2019. – 2(54). – С. 107-110.
 10. Бачо Р.Й. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгал-терського обліку: аутсорсинг, інсорсинг,косорсинг / Р.Й. Бачо, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 2(34). – С. 11-16.
 11. Бачо Р.Й. Забезпечення якості аудиту в Європейському Союзі (досвід Угорщини) / Р.Й. Бачо. // Геополітика України: історія і сучасність. – 2019. – Вип. 2(23). – С. 105-114.
 12. Бачо Р.Й. Облік витрат в управлінні інноваційною діяльністю / Р.Й. Бачо // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 5-10.
 13. Бачо Р.Й. Валідація як складова внутрішнього аудиту страхових компаній / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «економічні науки». – 2019. – №2(93). – С. 47-53.

Külföldi országokban tudományos folyóiratokban megjelent publikációk, amelyek  a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjai:

 1. Bacsó Róbert – Pataki Gábor: A covid-19 hatása Kárpátalja társadalmi-gazdasági helyzetére. Danubius Noster, 2022/1-2. 5-26. Eötvös József Főiskola.
 2. Bacho Robert, Pataki Gabor: The economic quickening role of the credit unions related to the execution of the Egán Ede-plan in Transcarpathia / A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával. Metszetek Vol. 7 (2018) No. 1., ISSN 2063-641. DOI: 10.18392/metsz/2018/1/2 https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_03.pdf
 3. Bacsó R. A kárpátaljai lakosság otthonmaradását segítő magyarországi támogatások hatása, a magyarság migrációs hajlandóságának csökkentésében // Glossa Iuridica, V. évfolyam, 3-4 szám, 2018, 271-284. https://ajk.kre.hu/images/doc6/kiadvanyok/Glossa_Iuridica_2018_3-4_szam.pdf
 4. Bacsó R. A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján kiemelten az Egán Ede terv megvalósítása idején // Határhelyzetek X. Ifjúság, tudomány politika, jövőkép: kílátások és kihívások a Kárpát medencében. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018, 478 o. – 240-264 o.

Könyvek és monográfiák:

 1. Bacsó R. Kárpátalja gazdasági helyzete Ukrajna függetlenségének kikiáltásától napjainkig, kiemelten a kis- és középvállalkozói szektor példája alapján // A Kárpátaljai magyarság a 21. században (esszék, tanulmányok). Budapest: Magyar Szemhatár, 2018, 306 o. – 88-118 о.
 2. Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг: монографія (за ред. Н.М. Внукової та С.В. Глібка). – Харків:ТОВ «ПромАрт», 2020. – 304 с. / Бачо Р.Й, Внукова Н.М., Гонтар Д.Д. Теоретико-гіпотетичний базис Концепції формування РОС протидії ВК/ФТРЗ. – с. 72-79.

Egyéb publikációk, tézisek:

 1. Bacsó R., Pataki G. A kárpátajai kistérségek gazdaságfejlesztési stratégiájának lehetséges irányai, kiemelten a Mezőkaszonyi kistérség alapján. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. №1. 13-33.
 2. Бачо Р., Лоскоріх Г., Перчі О. Інноваційна діяльність в обліку: ІТ-послуга та ІТ-проєкт. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове). Берегове-Ужгород: ФОП Сабов 2022. с. 46-47.
 3. Пойда-Носик Н., Бачо Р. Фінансова безпека страхових компаній в Україні в Умовах впливу Глобальних чинників. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове). Берегове-Ужгород: ФОП Сабов 2022. с.354-356.
 4. Pataki G., Bacsó R. A kárpátajai kistérségek gazdaságfejlesztési stratégiájának lehetséges irányai, kiemelten a Mezőkaszonyi kistérség alapján. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» (15.06.2022, м. Берегове). Берегове-Ужгород: ФОП Сабов 2022. с.
 5. Бачо Р.Й. Оцінка тенденцій сучасного розвитку ринку кредитної кооперації України із застосуванням методу розділення суміші. // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021 р.) – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. – с. 57-59.
 6. Бачо Р.Й. Економічна природа та значення місцевих податків і зборів / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18 листопада 2020 р.). Ужгород: УжНУ, 2020. – С. 162-164.
 7. Бачо Р.Й. Сучасні тенденції вдосконалення аудиту в країнах ЄС / Р.Й. Бачо // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 126-129
 8. Бачо Р.Й. Організація зовнішнього аудиту страхових компаній / Р.Й. Бачо. // Вплив обліку та фінансів та розвиток економічних процесів/ тези міжнародної науково економічної конференції у Берегове, 17-18 травня 2019 р.). – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.». – С. 31-33.
 9. Бачо Р.Й. Аналітичні підходи до проведення внутрішнього аудиту фінансових установ / Р.Й. Бачо // Теорія та практика управління розвитком економіки: матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ). – К.: ТОВ «ВІПО», 2019. – С. 13-18.( http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_10-10-2019.pdf)
 10. Бачо Р.Й. Інформаційне забезпечення облікового процесу / Р.Й. Бачо // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 256-257.
 11. Бачо Р.Й. Інформаційно аналітичне забезпечення обліку у фінансових установах / Р.Й. Бачо // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 2019. – С. 134-136.
 12. Бачо Р.Й. Косорсинг як модель організації бухгалтерського обліку / Р.Й. Бачо // Формування стратегії соціально-економіч-ного розвитку підприємницьких структур в Україні: мат. V Всеукраїн. наук.-практ. конф. (27-30 лист. 2019 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; ред.: О.І.Копилюк, Є.М. Палига, Я.Я. Пушак та ін. – Львів: УАД, 2019.–С. 34-36.

Általános információk

Általános információ az oktatóról:

Egyetemi végzettség:
2006, Ungvári Nemzeti Egyetem
Szak: Pénzügy
Képesítés: pénzügyek magisztere
2015, Ungvári Nemzeti Egyetem
Szak: «Nemzetközi kapcsolatok»
Képesítés: nemzetközi kapcsolatok szakembere-politológus, szakfordító

Tudományos fokozatok:

2010, Ungvári Nemzeti Egyetem
Szakirány: 08.00.05 – Termelőerők fejlesztése és a regionális gazdaság.
Disszertáció témája: A biztosítási üzleti tevékenység fejlődése a régióban (Kárpátalja példája alapján).
Fokozat: gazdaságtudományok kandidátusa.

2018, Harkivi Simon Kuznec Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetem.
Szakirány: 08.00.08 – Pénz, pénzügy és hitel.
Disszertáció témája: A nem bankjellegű pénzügyi szolgáltatások piacának fejlődése (analitikus és intézményi szempontok).
Fokozat: gazdaságtudományok doktora.

Tudományos címek:

2004 – egyetemi docens

2018 – professzor

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

 1. Kockázatorientált megközelítés a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben” (0118U000058 állami nyilvántartási szám) c. kutatás a Harkivi Simon Kuznec Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetemen.
 2. A regionális fejlesztés pénzügyi támogatása a decentralizáció és az európai integrációs folyamatok körülményei között” (0115U007117 állami nyilvántartási szám) c. kutatás az Ungvári Nemzeti Egyetemen.
 3. Az ukrajnai nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának fejlesztésének szabályozása” (0115U001561 állami nyilvántartási szám) c. kutatás a II. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.
 4. A Pénzügyi szolgáltatási piacok értékelése” (állami regisztrációs szám: 0117U000430) c. kutatás a Harkivi Simon Kuznec Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetemen.
 5. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás tanszékén “A pénzügyi, számviteli és adózási rendszer működése a gazdaság innovatív fejlődését befolyásoló globális tényezők összefüggésében” című kutatási munka vezetője (iktatási szám: 0121U113720). URL-cím: https://nddkr.ukrintei.ua/

Szakmai szövetségekben való részvétel:

Az „Ukrán Könyvelői és Könyvvizsgálói Kamara” szövetségének tagja. Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

 1. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eövtös József Főiskolán (Magyarország), 11-20.09.2018 .
 2. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eövtös József Főiskolán (Magyarország), 18-27.03.2019.
 3. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eövtös József Főiskolán (Magyarország), 6-10.09.2021 .
 4. Szakmai továbbképzés a Zsutomiri Politechnikai Egyetem Információs Rendszerek a Számviteli Vezetésben Tanszékén. Téma: “Innovációs módszerekés technológiák a számviteli, pénzügyi és gazdasági tantárgyak oktatásában, tudomány és gyakorlat integrációja” Tanusitvány ПК 05407870/0111-21 31.07.2021.

Egyéb eredmények:

Tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságaiban való tagság:

 • Az «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» tudományos folyóirat főszerkesztője. URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
 • A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola «LIMES» című tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • A „Law and innovation society” c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
 • A „ Danubius Noster ” c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Nemzetközi konferenciák szervezője és lebonyolítója:

 • „A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” – ІІ. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, Beregszász, 2019. május 17-18.
 • A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” – IІІ. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, Beregszász, 2022. június 15.

Szakmai tapasztalat:

 • Gyakorló pénzügyi szakember.
 • Szakmában szerzett tapasztalat – több mint 8 év.