Kutatási területek
Pénzügyi szolgáltatások piaca, pénzügyi intézmények könyvelése, elemzése és ellenőrzése; regionális gazdaságtan
Publikációk

Publikációs lista:

(Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi)

 1. Бачо Р.Й. Функціонування Моторного (Транспортного) страхового бюро України на національному ринку небанківських фінансових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9 (171). С. 358-364. (Scopus).
 2. Bacho R. J., Vdovenko N.M., Poyda-Nosyk N.N. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 85-93.(Web of Science)
 3. Бачо Р.Й., Внукова Н.М., Пойда-Носик Н.Н. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. №1(22). С. 235-245. (Web of Science)
 4. Poyda-Nosyk N.N., Bacho R. J., N.M. Vdovenko Сomparative characteristic os development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 92-98.(Web of Science)
 5. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)
 6. Bacho R. Pukala R., Hlibko S., Vnukova N., Pola P. Information management: the key driver of the economic system’s development. Marketing and Management of Innovations. Issue 3. 2019. 297-307. URL : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/23_A324-2019.pdf (Web of Science)
 7. Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Issue 6. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus).

 

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

 1. БачоР.Й. Оцінка податкоспроможності місцевих бюджетів в регіонах України в умовах децентралізації. Актуальні проблеми економіки регіону. №16. Т.1. С. 102-111.
 2. БачоР.Й., Потокі Г.Ф. Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування. Вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 33. Ч. 1. С. 12-17.
 3. БачоР.Й. Новітні інструменти у проведенні внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. 2019. 2(54). С. 107-110.
 4. БачоР.Й., Макарович В.К. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 2(34). С. 11-16.
 5. БачоР.Й. Забезпечення якості аудиту в Європейському Союзі (досвід Угорщини). Геополітика України: історія і сучасність. 2019. Вип. 2(23). С. 105-114.
 6. БачоР.Й. Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. №3(44). С. 3-7.
 7. БачоР.Й. Облік витрат в управлінні інноваційною діяльністю. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2019. № 3 (9). С. 5-10.
 8. БачоР.Й. Валідація як складова внутрішнього аудиту страхових компаній.  Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «економічні науки». 2019. №2(93). С. 47-53.
 9. Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф. Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. 2018. 2(52). С. 157-165.
 10. Бачо Р.Й. Забезпечення сталого розвитку регіональних ринків небанківських фінансових послуг України в умовах новітніх інституційних змін. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 431 с. C. 376-385.
 11. Bacsó A kárpátaljai lakosság otthonmaradását segítő magyarországi támogatások hatása, a magyarság migrációs hajlandóságának csökkentésében. Glossa Iuridica, V. évfolyam, 3-4 szám, 2018, 271-284.
 12. БачоР.Й. Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти): монографія. Ужгород: Вид-во ТОВ «РІК-У», 2016. 448 с.

Tudományos kutatásokban és fejlesztésekben való részvétel:

 1. Állami költségvetési kutatás (Oktatási és Tudományos Minisztérium) №54 / 2018-2020 „A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemben való kockázati elemzés.” (állami nyilvántartási szám: 0118U000058), Simon Kuznecz Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem.
 2. Tudományos kutatás: “A regionális fejlődés pénzügyi támogatása a decentralizáció és az európai integrációs folyamatok körülményei között” (állami nyilvántartási szám: 0115U007117), Ungvár Nemzeti Egyetem.
 3. Tudományos kutatás: “A nem banki pénzügyi szolgáltatások piacának fejlődésének szabályozása Ukrajnában” (állami nyilvántartási szám: 0115U001561), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
 4. Tudományos kutatás: „A pénzügyi szolgáltatási piacok állapotának értékelése” (állami nyilvántartási szám: 0117U000430), Simon Kuznecz Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem.
 5. Tudományos kutatás: „Az ukrajnai részvénytársaságok pénzügyi biztonságának rendszerének kialakítása” (állami bejegyzési szám: 0115U003320), Ungvár Nemzeti Egyetem.
 6. Tudományos kutatás: „A pénzügyi szolgáltatási piacok fejlesztése az európai pénzügyi térbe történő integráció szempontjából” (állami nyilvántartási szám: 0115U004394), Simon Kuznecz Harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem.

Szakmai egyesületekben való részvétel:

 1. Az „Ukrajna Könyvvizsgálói és Könyvelői Kamarája” nyilvánosság tagja
 2. Az MTA igazgatóságának külső tagja

Szakmai továbbképzés: Professzori tudományos cím megszerzése (2020), doktori disszertáció megvédése (2018), részvétel ERASMUS + akadémiai mobilitási programokban (2018, 2019).

Tapasztalat a szakterületen: több mint 8 éves tapasztalat pénzügyi szakterületen.