Сфера наукових зацікавлень
проблеми сучасного літературознавства, англійська література ХХ-ХХІ ст.
Публікації

Основні публікації:

  1. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Загадка роману «Процес» Франца Кафки. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 29. «Астропринт». Одеса, 2019, с. 72-78.
  2. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф та оніризм у літературі романтизму. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (85). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2017, с. 3-15.
  3. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Романтична концепція «двосвіття». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (80). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2015, с. 28-36.
  4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Романтизм: реформа всього. Перша половина XIX ст. як епоха змін: культурних, мистецьких, ментальних, світоглядних. Збірник наукових праць. XV Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Вища освіта і наука України в контексті європейського освітнього простору». Карпатський інститут підприємництва університету «Україна». Хуст, 2015, с. 487-492.
  5. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Сон у літературі романтизму. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (77). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2014, с. 18-30.
  6. Баняс Н. Ю. Проблеми формування та підвищення навчальної мотивації під час вивчення англійської мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 20. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ 2012, с. 15-20.
  7. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Нові підходи та засоби оптимізації процесу навчання іноземної мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 17. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ 2011, с. 218-225
  8. Баняс Н. Ю. Повість «Місія» Івана Франка: немодерністська похмурість. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 2 (62). ППВ «Нове слово». Харків, 2010, с. 72-74
  9. Баняс Н. Ю. Тактильність як основний засіб пізнання світу в поезіях Олега Лишеги. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (59). ППВ «Нове слово». Харків, 2009, с. 173-175
  10. Баняс Н. Ю. Поезія «Не дій заздалегідь…» Пауля Целана: дві інтерпретації. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (57). ППВ «Нове слово». Харків, 2009, с. 153-156