Kutatási területek
irodalomkritika, a modern irodalomkritika problémái, a XX-XXI. századi angol irodalom
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

 1. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Загадка роману «Процес» Франца Кафки. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 29. «Астропринт». Одеса, 2019, с. 72-78.
 2. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф та оніризм у літературі романтизму. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (85). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2017, с. 3-15.
 3. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Романтична концепція «двосвіття». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (80). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2015, с. 28-36.
 4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Романтизм: реформа всього. Перша половина XIX ст. як епоха змін: культурних, мистецьких, ментальних, світоглядних. Збірник наукових праць. XV Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Вища освіта і наука України в контексті європейського освітнього простору». Карпатський інститут підприємництва університету «Україна». Хуст, 2015, с. 487-492.
 5. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Сон у літературі романтизму. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (77). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2014, с. 18-30.
 6. Баняс Н. Ю. Проблеми формування та підвищення навчальної мотивації під час вивчення англійської мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 20. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ 2012, с. 15-20.
 7. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Нові підходи та засоби оптимізації процесу навчання іноземної мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 17. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ 2011, с. 218-225
 8. Баняс Н. Ю. Повість «Місія» Івана Франка: немодерністська похмурість. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 2 (62). ППВ «Нове слово». Харків, 2010, с. 72-74
 9. Баняс Н. Ю. Тактильність як основний засіб пізнання світу в поезіях Олега Лишеги. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (59). ППВ «Нове слово». Харків, 2009, с. 173-175
 10. Баняс Н. Ю. Поезія «Не дій заздалегідь…» Пауля Целана: дві інтерпретації. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (57). ППВ «Нове слово». Харків, 2009, с. 153-156
 11. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Оделетти» Жерара де Нерваля: імпресіонізм до імпресіонізму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 53 том 2, 2022, с. 53 – 59. Фахове видання України, Категорія Б. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v53/part_2/12.pdf
 12. Баняс Н. Ю. Баняс В. Сонет «Антерос» Жерара де Нерваля як емблема літературного прометеїзму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.Серія: філологія. Збірник наукових праць. Вип.51 том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2021, с.16-19. Фахове видання України, Категорія Б. http://dspace.tnpu.edu.ua
 13. Баняс Н. Ю. Баняс В. В. «Інші химери» Жерара де Нерваля як апофеоз літературного герметизму. Сучасні дослідження з іноземрої філології: Збірник наукових праць. Вип.1(19). Ужгород ДВНЗ «УжНУ». Видавничий дім «Гельветика», 2021, с.182-192. Фахове видання України, Категорія Б. http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua
 14. Баняс Н. Ю. Баняс В. В. Лейтмотив роману «Погляд медузи» СільвіЖермен.//Сучасні дослідження з іноземрої філології: Збірник наукових праць. Вип.18 /ред.кол. М.П.Фабіян (гол.ред.). Ужгород ДВНЗ «УжНУ», 2020, с. 229-239. Фахове видання України, Категорія Б. http://respacoll.uzhnu.edu.ua › article › view
 15. Баняс Н. Ю. Баняс В. В., Мистецько-світоглядне новаторство поеми «Христос на оливній горі» Жерара де Нерваля. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 27. «Астропринт». Одеса, 2018, с 59-72. Фахове видання України, Категорія Б. http://psl.onu.edu.ua/article/view/146413