Сфера наукових зацікавлень
літературознавство, проблеми сучасного літературознавства
Публікації

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

  1. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Мистецько-світоглядне новаторство поеми «Христос на оливній горі» Жерара де Нерваля. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 27. «Астропринт». Одеса, 2018, с. 59-73.
  2. Баняс В. В. (науковий консультант — Баняс Н. Ю.). Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [монографія; видання 2-ге, виправлене]. — К.: «Арт Економі», 2018. — 208 с. ISBN 978-617-7289-78-3.
  3. Баняс В. В. (науковий консультант — Баняс Н. Ю.). Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [монографія]. — К.: ПП «Фірма “Гранмна”», 2017. — 208 с. ISBN 978-966-2726-53-4.
  4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Життя як безсюжетна моновистава (Роздуми, навіяні монографією Ганни Работяги «Поетика події у французькій драматургії 80-90 років XX ст. на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна»). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство Випуск 2 (84). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2016, с. 3-11.
  5. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Історії без продовжень» (Розмірковування, навіяні монографією Наталії Доценко «Принципи інтермедіальності у прозі Патрика Модіано»). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство Випуск 1 (83). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2016, с. 3-11.
  6. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 2 (78). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2014, с. 3-16.
  7. Баняс Н. Ю. Тілесність у романі «Бурштинова ніч» Сільві Жермен. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (69). ППВ «Нове слово». Харків, 2012, с. 9-13.
  8. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Зачароване коло» по-нашому. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (67). ППВ «Нове слово». Харків, 2011, с. 169-170
  9. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Мотиви прометеїзму й дияволізму у творчості Жерара де Нерваля. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (63). ППВ «Нове слово». Харків, 2010, с. 15-18