Kutatási területek
irodalomkritika, a modern irodalomkritika problémái
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

 1. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Мистецько-світоглядне новаторство поеми «Христос на оливній горі» Жерара де Нерваля. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 27. «Астропринт». Одеса, 2018, с. 59-73.
 2. Баняс В. В. (науковий консультант — Баняс Н. Ю.). Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [монографія; видання 2-ге, виправлене]. — К.: «Арт Економі», 2018. — 208 с. ISBN 978-617-7289-78-3.
 3. Баняс В. В. (науковий консультант — Баняс Н. Ю.). Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади [монографія]. — К.: ПП «Фірма “Гранмна”», 2017. — 208 с. ISBN 978-966-2726-53-4.
 4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Життя як безсюжетна моновистава (Роздуми, навіяні монографією Ганни Работяги «Поетика події у французькій драматургії 80-90 років XX ст. на матеріалі п’єс Б.-М. Кольтеса та Ф. Міньяна»). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство Випуск 2 (84). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2016, с. 3-11.
 5. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Історії без продовжень» (Розмірковування, навіяні монографією Наталії Доценко «Принципи інтермедіальності у прозі Патрика Модіано»). Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство Випуск 1 (83). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2016, с. 3-11.
 6. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 2 (78). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2014, с. 3-16.
 7. Баняс Н. Ю. Тілесність у романі «Бурштинова ніч» Сільві Жермен. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1 (69). ППВ «Нове слово». Харків, 2012, с. 9-13.
 8. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Зачароване коло» по-нашому. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (67). ППВ «Нове слово». Харків, 2011, с. 169-170
 9. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Мотиви прометеїзму й дияволізму у творчості Жерара де Нерваля. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (63). ППВ «Нове слово». Харків, 2010, с. 15-18
 10. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. «Оделетти» Жерара де Нерваля: імпресіонізм до імпресіонізму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 53 том 2, 2022, с. 53 – 59. Фахове видання України, Категорія Б. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v53/part_2/12.pdf
 11. Баняс Н. Ю. Баняс В. Сонет «Антерос» Жерара де Нерваля як емблема літературного прометеїзму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.Серія: філологія. Збірник наукових праць. Вип.51 том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2021, с.16-19. Фахове видання України, Категорія Б. http://dspace.tnpu.edu.ua
 12. Баняс Н. Ю. Баняс В. В. «Інші химери» Жерара де Нерваля як апофеоз літературного герметизму. Сучасні дослідження з іноземрої філології: Збірник наукових праць. Вип.1(19). Ужгород ДВНЗ «УжНУ». Видавничий дім «Гельветика», 2021, с.182-192. Фахове видання України, Категорія Б. http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua
 13. Баняс Н. Ю. Баняс В. В. Лейтмотив роману «Погляд медузи» СільвіЖермен.//Сучасні дослідження з іноземрої філології: Збірник наукових праць. Вип.18 /ред.кол. М.П.Фабіян (гол.ред.). Ужгород ДВНЗ «УжНУ», 2020, с. 229-239. Фахове видання України, Категорія Б. http://respacoll.uzhnu.edu.ua› article› view
 14. Баняс Н. Ю. Баняс В. В. Загадка роману «Процес» Франца Кафки. Проблеми сучасного літературознавства. Збірник наукових праць Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Випуск 29. «Астропринт». Одеса, 2019, с. 72-78. Фахове видання України, Категорія Б. http://psl.onu.edu.ua/article/view/180594/189454
 15. Баняс В. В., Баняс Н. Ю. Міф та оніризм у літературі романтизму. Наукові записки Харківськогонаціонального педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. Випуск 1(85). Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ, 2017, с. 3-15. Фахове видання України, Категорія Б. http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature/article/view/1