Сфера наукових зацікавлень
соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне планування, планування освітнього процесу, методика викладання угорської мови
Публікації

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Берегсасі А., Черничко С.: Language policy: struggle for power / Nyelvpolitika: harc a hatalomért. Magyar Nyelv 116(2020)/3: 257–274. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.3.257 Scopus
 2. Берегсасі А., Коложварі-Нодь Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143 (2019)/2: 151–172. https://nyelvor.c3.hu/period/1432/143203.pdf  Scopus
 3. Черничко С., Берегсасі А.: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 SCOPUS and WoS
 4. Берегсасі А., Черничко С.: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309. https://nyelvor.c3.hu/period/1413/141303.pdf Scopus
 5. Берегсасі А., Черничко С.: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001 Scopus

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Методика досліджень у сфері мовної політики. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 30 (2020): 20–32. DOI: 10.31652/2521-1307-2020-30-20-32 (фаховий журнал)
 2. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Мовна політика і мовний ландшафт: польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938 рр. Українська полоністика 18 (2020): https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 (фаховий журнал)

Монографії, книги за 2016–2020 рр.:

 1. Beregszászi, Anikó: Alkalmi mondatok zongorára: A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2021)
 2. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

 1. Beregszászi, Anikó; Dudics Lakatos, Katalin: Modern danse macabre egy kárpátaljai középiskolai magyarnyelv-tankönyv kapcsán. In: Istók, Béla; Lőrincz, Gábor; Lőrincz, Julianna; Simon, Szabolcs (szerk.) Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség: A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató konferenciájának tanulmányai. Komárom, Magyarország: Selye János Egyetem Tanárképző Kara (2020) pp. 149-165.
 2. Beregszászi, Anikó; Dudics-Lakatos, Katalin: Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2019) 236 p. pp. 150-164.
 3. Beregszászi, Anikó: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma és oktatásának céljai a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Karádi, Zsolt; Pethő, József (szerk.) Az empíriától az elméletig: tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Magyarország, Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) pp. 41-52.
 4. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: A kárpátaljai magyar személynévhasználat két sajátosságáról. In: Hajba, Renáta; Tóth, Péter (szerk.) A véges végtelen : Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Szombathely, Magyarország : Savaria University Press, (2017) pp. 33-42.
 5. Beregszászi, Anikó: Defficiles nugae: Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. In: Hires-László, Kornélia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2016) pp. 209-218.
 6. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István. A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 16: 1 Paper: 1, 23 p. (2016)