Kutatási területek
szociolingvisztika, nyelvi tervezés, oktatástervezés, a magyar mint anyanyelv oktatásának módszertana
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Берегсасі А., Черничко С.: Language policy: struggle for power / Nyelvpolitika: harc a hatalomért. Magyar Nyelv 116(2020)/3: 257–274. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.3.257 Scopus
 2. Берегсасі А., Коложварі-Нодь Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143 (2019)/2: 151–172. https://nyelvor.c3.hu/period/1432/143203.pdf Scopus
 3. Черничко С., Берегсасі А.: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 SCOPUS and WoS
 4. Берегсасі А., Черничко С.: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309. https://nyelvor.c3.hu/period/1413/141303.pdf Scopus
 5. Берегсасі А., Черничко С.: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001 Scopus

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Методика досліджень у сфері мовної політики. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 30 (2020): 20–32. DOI: 10.31652/2521-1307-2020-30-20-32 (фаховий журнал)
 2. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Мовна політика і мовний ландшафт: польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938 рр. Українська полоністика 18 (2020): https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 (фаховий журнал)

Könyvek és monográfiák:

 1. Beregszászi, Anikó: Alkalmi mondatok zongorára: A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2021)
 2. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Beregszászi, Anikó; Dudics Lakatos, Katalin: Modern danse macabre egy kárpátaljai középiskolai magyarnyelv-tankönyv kapcsán. In: Istók, Béla; Lőrincz, Gábor; Lőrincz, Julianna; Simon, Szabolcs (szerk.) Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség: A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató konferenciájának tanulmányai. Komárom, Magyarország: Selye János Egyetem Tanárképző Kara (2020) pp. 149-165.
 2. Beregszászi, Anikó; Dudics-Lakatos, Katalin: Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2019) 236 p. pp. 150-164.
 3. Beregszászi, Anikó: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma és oktatásának céljai a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Karádi, Zsolt; Pethő, József (szerk.) Az empíriától az elméletig: tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Magyarország, Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) pp. 41-52.
 4. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: A kárpátaljai magyar személynévhasználat két sajátosságáról. In: Hajba, Renáta; Tóth, Péter (szerk.) A véges végtelen : Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Szombathely, Magyarország : Savaria University Press, (2017) pp. 33-42.
 5. Beregszászi, Anikó: Defficiles nugae: Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. In: Hires-László, Kornélia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2016) pp. 209-218.
 6. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István. A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 16: 1 Paper: 1, 23 p. (2016)