Kutatási területek
szociolingvisztika, nyelvi tervezés, oktatástervezés, a magyar mint anyanyelv oktatásának módszertana
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Берегсасі А. – Дудич К.: A nyelvi tolerancia alakításának lehetőségei: Nyelvi nevelés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Magyar Nyelv 118 (2022) / 4: 407−418. Scopus DOI: https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.4.407
 2. Берегсасі А., Черничко С. (Beregszászi A., Csernicskó I.): Language policy: struggle for power / Nyelvpolitika: harc a hatalomért. Magyar Nyelv 116 (2020) / 3: 257–274. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.3.257 https://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-3/BA_CsI_­MNy_20-3.pdf Scopus
 3. Берегсасі А., Коложварі-Родь Е. (Beregszászi, A., Kolozsvári-Nagy E.): Learning to read and write in Transcarpathian schools with Hungarian language instruction / Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172. DOI: http://nyelvor.c3.hu/period/1432/143203.pdf Scopus
 4. Черничко С., Берегсасі А. (Csernicskó I., Beregszászi A.): Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 Scopus, WoS

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Барань Є., Берегсасі А., Дудич К., Газдаг В.: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat regionális jegyeiről és az ezekhez fűződő beszélői attitűdökről. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць Вип.33. С. 47–59. https://doi.org/10.31651/2226-4388-2022-33-47-59 Фахове видання України, Категорія Б.
 2. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Методика досліджень у сфері мовного ландшафту (на основі міжнародного досвіду). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 35 (2022): 99–112. https://doi.org/10.31652/2521-1307-2022-35-99-113 Фахове видання України, Категорія Б.
 3. Барань Є., Берегсасі А., Газдаг В.: Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті. Філологічний часопис / Philological Review 20(2022)/2: 169–177. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268684 Фахове видання України, Категорія Б.
 4. Берегсасі А., Чонка Т.: Автобіографічна гра як основа побудови діалогу «Автор – герой – читач» у творчості володимира набокова. Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика Том 33 (72) № 2 2022 Частина 2 стр. 149–156. DOI: https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/23 Фахове видання України, Категорія Б.
 5. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Методика дослідження у сфері мовної політики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 2020. 20-33. DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 Фахове видання України, Категорія Б.
 6. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Мовна політика і мовний ландшафт: Польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938. Українська полоністика. Випуск 18 (2020): 13–29. DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 Фахове видання України, Категорія Б.

Könyvek és monográfiák a 2018-2023 évi időszakból

 1. Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin. Huszonkettő. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története Törökbálint, Termini Egyesület, 2023. ISBN 9786158183468
 2. Берегсасі Аніко: Alkalmi mondatok zongorára: A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021. 204 p. ISBN 978-615-80914-7-3
 3. Черничко Степан – Берегсасі Аніко: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 120 p. ISBN 978-615-80914-2-8

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Beregszászi, Anikó; Dudics Lakatos, Katalin ; Hires-László, Kornélia ; Pevse, Andreya: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első évfolyamos hallgatóinak körében végzett szövegértési kompetenciavizsgálat eredményeiből. Acta Academiae Beregsasiensis. Philologica II (2023): 1 pp. 26-43.
 2. Bárány, E. ; Beregszászi, A.; Dudics, K. ; Gazdag, V.: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat regionális jegyeiről és az ezekhez fűződő beszélői attitűdökről. Movoznachnij Visnik / Linguistic Bulletin 2022 : №33 pp. 47-59.
 3. Барань Єлизавета, Берегсасі Аніко, Газдаг Вільмош: Pista bácsi szárnyai alatt. Kótyuk István munkásságának jelentősége és szerepe a kárpátaljai magyar tudományosságban és anyanyelvi nevelésben. In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk.: Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 2022. 179–186.
 4. Берегсасі Аніко, Кормочі Золтан, Марку Аніта: A magyar mint idegen nyelv tanítás helyzete és jövője Kárpátalján. In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk.: Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint: Termini Egyesület, 2022. 57–65.
 5. Берегсасі Аніко, Черничко Степан: Szövegértési kompetencia-mérés magyar nyelven tanuló kárpátaljai magyar egyetemisták és főiskolások körében. In: Csernicskó István – Kozmács István szerk. Kétnyelvűség – oktatás – nyelvmenedzselés. Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2021. 53–66
 6. Берегсасі Аніко, Марку Аніта, Чурман-Пушкаш Аніко: Викладання угорської мови як (другої) іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття. In: І. Патер szerk. Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення. Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2020. 268–276.
 7. Берегсасі Аніко, Фединець Чілла, Черничко Степан: Статус української, угорської та інших мов на території сучасного Закарпаття: порівняльний аналіз. In: І. Патер szerk. Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення. Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2020. 254–267.
 8. Берегсасі А., Дудич К. (Beregszászi A., Dudics K.): Modern danse macabre egy kárpátaljai középiskolai magyarnyelv-tankönyv kapcsán. In: Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs szerk. Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2020. 149–167.
 9. Берегсасі А.: Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. 150–164.
 10. Берегсасі А.: A magyar nyelv érettségi vizsga tartalma mint nyelvi tervezési kérdés a kárpátaljai magyar iskolákban. In: Nagy-Kolozsvári Enikő és Kovács Szilvia szerk. Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. Ungvár: RIK-U, 2018. 40–42.