Сфера наукових зацікавлень
Аграрні відносини у період дуалізму Австро-Угорської монархії, особливою увагою на сільськогосподарську програму верховинської акції
Публікації

Головні публікації останніх 5 років:

  1. Braun László–Nedbál Klára–Szakál Imre–Szamborovszkyné Nagy Ibolya: A magyar nép története. III. rész. Az első világháború végétől az európai uniós tagságig. Segédtankönyv a 9. osztály számára. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2020. 76 p.
  2. Braun László: A reformáció – világi szemmel. In: Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Beregszász-Ungvár, NIKM – RIK-U, 2019. pp. 22–30.
  3. Braun László: Firczák Gyula részvétele a hegyvidéki és az amerikai akcióban. In: „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…”. Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréshez. Szerk.: Marosi István. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza–Beregszász, 2019. pp. 89–103.
  4. Braun László: Változások a mezőgazdaságban és a modern hegyvidéki gazdálkodás kialakításának kísérlete. In: Indivisibiliter ac Inseparabiliter. „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”. A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásai. Szerk.: Szakál Imre. RIK-U Kft. Beregszász–Ungvár, 2018. pp. 117–140.
  5. Braun László: A hegyvidéki akció első évei Egán Ede irányítása alatt. In: Új nézőpont. A Hajdú-Bihar Megyei és a Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata. 4 (2), 2017. pp. 105–132.