Kutatási területek

Agrárviszonyok a dualizmus korában, különös tekintettel a hegyvidéki akció mezőgazdasági programjára

Publikációk

Könyvek és monográfiák:

  1. Braun László: Északkelet-Magyarország története 1790-től 1914-ig. A dualizmus korának társadalmi és gazdasági viszonyai. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 310–381. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

Fontosabb publikációk:

  1. Braun László–Nedbál Klára–Szakál Imre–Szamborovszkyné Nagy Ibolya: A magyar nép története. III. rész. Az első világháború végétől az európai uniós tagságig. Segédtankönyv a 9. osztály számára. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2020. 76 p.
  2. Braun László: A reformáció – világi szemmel. In: Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Beregszász-Ungvár, NIKM – RIK-U, 2019. pp. 22–30.
  3. Braun László: Firczák Gyula részvétele a hegyvidéki és az amerikai akcióban. In: „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…”. Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréshez. Szerk.: Marosi István. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza–Beregszász, 2019. pp. 89–103.
  4. Braun László: Változások a mezőgazdaságban és a modern hegyvidéki gazdálkodás kialakításának kísérlete. In: Indivisibiliter ac Inseparabiliter. „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”. A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásai. Szerk.: Szakál Imre. RIK-U Kft. Beregszász–Ungvár, 2018. pp. 117–140.
  5. Braun László: A hegyvidéki akció első évei Egán Ede irányítása alatt. In: Új nézőpont. A Hajdú-Bihar Megyei és a Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata. 4 (2), 2017. pp. 105–132.