Сфера наукових зацікавлень
Історія визвольної війни 1703–1711 рр. в Угорщині, Дослідження архівних джерел історії Закарпаття 18–19 ст.
Публікації

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi/ Головні публікації останніх 5 років:

  1. Csatáry György: Ilona Zrínyi, the symbol of freedom and courage. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 81–89.
  2. Csatáry György: A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján. Ungvár, RIK-U Kiadó, 2020. – 136 p.
  3. Csatáry György: Elesett és sebesült hőseink a nagy háborúban: Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban, 1919-1944. Ungvár, RIK-U, 2019. 632 p.
  4. Csatáry György: A kiegyezés hatása Északkelet-Magyarország tudományos életére. A történelemtudomány. In: Szakál, Imre (szerk.): „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”, „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”. A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásai. Beregszász-Ungvár, RIK-U Kiadó, 2018. pp. 37-53.
  5. Csatáry György: Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján. Forráskiadvány. Beregszász-Ungvár, RIK-U Kiadó, 2018. 104 p.