Kutatási területek

A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) története Magyarországon, Kárpátalja levéltári forrásainak kutatása (18–20 sz.)

Publikációk

Scopus, Web of Science:

 1. Ilona Huszti, György Csatáry, Ilona Lechner: Distance learning as the new reality in tertiary education: A case study. Advanced Education, (2022). 21, pp. 100-120.
  DOI: 10.20535/2410-8286.261705 ISNN 2409-3351 (Print) ISNN 2410-8286 (Online)
  http://ae.fl.kpi.ua/article/view/261705  Web of Science.
 2. Gazdag Vilmos, György Csatáry: Bárány Erzsébet, Hungaro-Ucrainica. Magyar–ukrán kapcsolatok: nyelvi interferenciák és nyelvészeti kapcsolatok. ТОВ «РІК-У», Ungvár, 2021. Magyar Nyelv, A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata, 118. évf. Budapest, 2022, 118(1), 110-117 DOI:10.18349/MagyarNyelv.2022.1.1 ISSN 0025–0228 (print); HU ISSN 1588–1210 (online) https://ojs.elte.hu/magyarnyelv/article/view/3671/3349  Scopus

Ukrajnai szakfolyóiratban megjelent tanulmányok:

 1. Реліквії княгині Зріні. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві діспути. Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 року) ISSN 2708-1257. Київ 2020. c. 255-264.
 2. Ilona Zrínyi, the symbol of freedom and courage. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN 2223-1196. Львів, 2020. Вип. 33. c. 81–89.
 3. «Ґрунтовна праця про закарпатську «Просвіту»: рецензія на книгу Павла Федаки «Закарпатська «Просвіта» у постатях її діячів (1920–2020)» Зовнішні Справи, (Foreign Affairs) Том 31, № 5 2021. с.70-73. ISSN: 2663-2675. E-ISSN: 2663-2683
 4. Written heritage of Transylvanian princes in the archival fund of Ukraine. Міжнародні зв’язки Україні: наукові пошуки і знахідки. InternationalRelationsofUkraine: ScientificSearchesandFindings (Міжвідомчий збірник наукових праць) ISSN 2411-345X (Print); ISSN 2415-7198 (Online) Випуск № 30. Київ-2021. c. 243-261.
 5. Галузь досліджень угорсько-українських міжмовних контактів збагатилася новим виданням Барань Єлизавета. Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 312 c. «Мовознавчий вісник» Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Збірник наукових праць. ISSN 978-966-493-821-8. Випуск 31. Черкаси – 2021. с. 123-135. Співавтор: Вільмош Газдаг
 6. The Rákóczi war of Independence (1703–1711) and its cult in Berehove, Transcarpathia (Ukraine) Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN ISSN 2223-1196. Львів, 2021. Вип. 34. С. 13–27.
 7. Military supplies and the population at the beginning of the Rákóczi war of independence (1703–1704) Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN ISSN 2223-1196. Львів, 2022. Вип. 35. c.25-38

Könyvek, monográfiák:

 1. Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján. /Листи Ілони Зріні на Закарпатті./ Ilona Zrínyis letters in Transcarpathia. (Három nyelven) Beregszász-Ungvár „RIK-U” Kft. Kiadó, 2018. 104 old. ISBN 978-617-7692-32-3
 2. Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban. (Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban, 1919-1944) Beregszász- Ungvár, „RIK-U” Kft. Kiadó, 2019. 632 old. ISBN 978-617-7692-68-2
 3. A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján. Beregszász- Ungvár, „RIK-U” Kft. Kiadó, 2020. 136 old. ISBN 978-617-7868-21-6 (Monográfia)
 4. Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai. (1938-1944). Budapest, Kairosz Kiadó, 2021. 136 old. ISBN 978 963 514 132 6
 5. Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Kollektív monográfia. (Vidékünk története a mohácsi vésztől a szatmári békéig (1526-1711). 4. fejezet. Beregszász–Ungvár: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – „RIK-U” Kft. Kiadó, 2021, 157-213 old. (Monográfia)
 6. Трансільванські князі роду Ракоці та пам’ять про них на Закарпатті. Берегове–Ужгород, 2022. 176 old. „RIK-U”Kft. Kiadó. ISBN 978-617-8046-43-9 (Monográfia)
 7. The Rákóczi princes and their memory in Transcarpathia. Berehove-Uzhhorod, 2023. 180 old. „RIK-U” Kft. Kiadó. ISBN 978-617-8046-91-0 (Monográfia)

Tanulmányok:

 1. A kiegyezés hatása Északkelet-Magyarország tudományos életére. A történelemtudomány. In: Szakál Imre (szerk.). „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”, „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”: A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásai. Beregszász–Ungvár: RIK-U Kiadó, 2018, pp. 37-53.
 2. II. Rákóczi Ferenc és a Rákóczi-kor emlékhelyei Beregszászban. Közoktatás, 2019, 2, pp. 33-35
 3. A Munkácsi Görög katolikus Püspökség levéltárának történetéből. „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” (Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez). Nyíregyháza, 2019, pp. 59-68
 4. Kárpátalja levéltárai a Magyar Királysághoz való tartozás idején. (1938-1944) Emlékkötet Bartha János tiszteletére. Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, 2020, pp. 327-340 ISSN 2060-9213; ISBN 978-963-490-208-9
 5. A Munkácsi Görög katolikus Püspökség Levéltárának iratai (1914-1918). Az első világháború és a görögkatolikusok. Tanulmánykötet. Nyíregyháza-Beregszász, 2020, pp. 151-178 ISSN 2063-0433; ISBN 978-615-5073-97-7
 6. Реліквії княгині Зріні. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві діспути. Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 року) ISSN 2708-1257. Київ 2020. c. 255-264.
 7. Perényi Zsigmond kultusza, a kárpátaljai magyarság nemzeti identitásának megőrzésében. In. Perényi Zsigmond báró. Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. ISBN: 978-615-5948-39-8; ISSN: 2498-8065. Budapest, 2020, pp. 83-93
 8. A Brascsajkó-levéltár iratai (1919-1952) In: Molnár D. Erzsébet–Molnár Ferenc (szerk.). Társadalom-tudományi tanulmányok: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmány-kötete. Beregszász–Ungvár: Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, RIK-U Kiadó, 2021, pp. 135-182.
 9. Emlékek a Kárpátaljai Állami Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára több évtizedes kapcsolatáról. Társszerző: Kutassy Ilona. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv. XXII. Nyíregyháza, 2021. Szerk: Kujbusné Mecsei Éva, pp. 125-140. ISSN 2064-5732
 10. II. Rákóczi Ferenc irathagyatéka Kárpátalján. In: Speculum Historiae Dedreceniense 35. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai) Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Sorozatszerkesztő: Papp Klára. Debrecen 2022, pp. 97-112 ISSN 2060-9213; ISBN 978-963-490-464-9