Kutatási területek
A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) története Magyarországon, Kárpátalja levéltári forrásainak kutatása (18–20 sz.)
Publikációk

Scopus és Web of Science (WoS) besorolású publikációk:

 1. Csatáry György – Gazdag Vilmos: Bárány Erzsébet, Hungaro-Ucrainica. Magyar–ukrán kapcsolatok: nyelvi interferenciák és nyelvészeti kapcsolatok. ТОВ «РІК-У», Ungvár, 2021. Recenzió. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); HU ISSN 1588–1210 (online) Magyar Nyelv, A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata, 118. évf. Budapest, 2022. 1 sz. 110-117 old. DOI:10.18349/Magyar Nyelv.2022.1.1 (Scopus)
 2. Huszti, I., Csatáry, Gy., & Lechner, I. Distance learning as the new reality in tertiary education: A case study. Advanced Education, (2022). 21, 100-120. DOI: 10.20535/2410-8286.261705 ISNN 2409-3351 (Print) ISNN 2410-8286 (Online) (Web of Science) http://ae.fl.kpi.ua/article/view/261705?fbclid=IwAR0qSA1KMDbarZMASbgmgU_PlvcvwENPQg2bI2ynj-bj9mPIlLPHVKO4AgI

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. György Csatáry: Ilona Zrínyi, the symbol of freedom and courage. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN 2223-1196. Львів, 2020. Вип. 33. С. 81–89. УДК 94(439)”1600″ DOI: 10.33402/ukr.2020-33-81-89.
 2. György Csatáry: Written heritage of Transylvanian princes in the archival fund of Ukraine. Міжнародні звязки Україні: наукові пошуки і знахідки. International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings (Міжвідомчий збірник наукових праць) ISSN 2411-345X (Print); ISSN 2415-7198 (Online) Випуск № 30. Київ-2021. c. 243-261. UDC: 930.253(439.21) DOI: https://doi.org/10.15407/mzu2021.30.243
 3. Чотарі Юрій: «Ґрунтовна праця про закарпатську «Просвіту»: рецензія на книгу Павла Федаки «Закарпатська «Просвіта» у постатях її діячів (1920–2020)». Зовнішні справи, (Foreign Affairs) Том 31, № 5 2021. с.70-73. ISSN: 2663-2675. E-ISSN: 2663-2683 УДК 655.552 DOI: 10.46493/2663-2675.31(5).2021.70-73
 4. Чотарі Юрій: Галузь досліджень угорсько-українських міжмовних контактів збагатилася новим виданням Барань Єлизавета. Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки : мовна інтерференція і мовознавчі контакти. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 31 2 c. Рецензія. «Мовознавчий вісник» Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Збірник наукових праць. ISSN 978-966-49-821-8. Випуск 31.Черкаси– 2021. с. 123-135. Співавтор: Вільмош Газдаг.DOI: 10.31651/2226-4388-2021-31-123-136
 5. György Csatáry: The Rákóczi war of Independence (1703–1711) and its cult in Berehove, Transcarpathia (Ukraine). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN ISSN 2223-1196. Львів, 2021. Вип. 34. С. 13–27. УДК: 94(477.87)”1703/1711″ DOI: 10.33402/ukr.2021-34-13-27
 6. György Csatáry: Military supplies and the population at the beginning of the Rákóczi war of independence (1703–1704). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN ISSN 2223-1196. Львів, 2022. Вип. 35. c.25-38. УДК [930.25:355.01(477.87):355.24]”1703/1704″ DOI: 10.33402/ukr.2022-35-25-38

Könyvek és monográfiák:

 1. Чотарі Юрій: Трансільванськи князі роду Ракоці та память про них на Закарпатти. Монографія. Берегове–Ужгород, 2022. с.176. ISBN 978-617-8046-43-9
 2. Сsatáry György – Kutassy Ilona: Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai (1938-1944). (Forráskiadvány). Kairosz Kiadó, Budapest, 2021. 136 o.
 3. Csatáry György: Vidékünk története a mohácsi vésztől a szatmári békéig (1526-1711). 4. fejezet II. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 157- 213. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
 4. Csatáry György: A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján./Пам’ятні місця епохи роду Ракоці на Закарпатті/. Науково-популярне видання. Берегове-Ужгород, с.136. ISBN 978-617-7868-21-6
 5. Csatáry György: Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban. /Загиблі та поранені герої Великої війни/ (Документи установ опіки над інвалідами війни у Державному архіві Закарпатської області. Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban, 1919-1944) Науково-довідкове видання. Берегове-Ужгород, с.632. ISBN 978-617-7692-68-2

Fontosabb publikációk:

 1. Чотарі Ю.: Реліквії княгині Зріні. In: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Internet Conference. Кyiv: Open Science Laboratory, 2020. pp. 255-264.
 2. Csatáry György: A kiegyezés hatása Északkelet-Magyarország tudományos életére. A történelemtudomány. In: Szakál, Imre (szerk.): „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”, „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”. A kiegyezés 150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia előadásai. Beregszász-Ungvár, RIK-U Kiadó, 2018. pp. 37-53.
 3. Csatáry György: Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján. Forráskiadvány. Beregszász-Ungvár, RIK-U Kiadó, 2018. 104 p.