Сфера наукових зацікавлень
діалектологія, проблеми мовної свідомості та мовної поведінки
Публікації

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Dudych-Lakatosh Kateryna. Efficiency of native language education in Transcarpathia based on a repeated questionnaire survey (2008-2018). Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series Philology 44 : 2. 136-140. 2020.
  1. Дудич-Лакатош Катерина. Належне ставлення до говірок – запорука ефективного викладання рідної мови Contemporary Studies in Foreign Philology 291-300. 2020.

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

  1. Dudics Lakatos Katalin. Kárpátaljai magyar pedagógusok és tanítványaik metanyelvi ismereteiről Magyar Nyelvjárások 58 pp. 165-173. , 9 p. 2020.
  2. Beregszászi Anikó – Dudics lakatos Katalin. Modern danse macabre egy kárpátaljai középiskolai magyarnyelv-tankönyv kapcsán. In: Istók, Béla; Lőrincz, Gábor; Lőrincz, Julianna; Simon, Szabolcs (szerk.) Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató konferenciájának tanulmányai. Komárom, Magyarország : Selye János Egyetem Tanárképző Kara. 149-165. 2020.
  3. Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin. Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. // Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Ungvár: Autdor-Shark. 150-164. 2019.
  4. Dudics Lakatos Katalin. Kárpátaljai magyar pedagógusok nyelvjárási attitűdjének alakulása két felmérés eredményei alapján (2008–2018) Magyar Nyelvjárások 57 p. 123-132. 2019.
  5. Dudics Lakatos Katalin. „…én is nyelvjárásban beszélek”. Anyanyelv-pedagógia 11: 2. 112-114. 2018.