Kutatási területek

dialektológia, nyelvi, nyelvjárási attitűdök

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Берегсасі А. – Дудич К. (Beregszászi A., Dudics K.): A nyelvi tolerancia alakításának lehetőségei: Nyelvi nevelés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Magyar Nyelv 118(2022)/4: 407−418. DOI: https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.4.407 Scopus
 2. Дудич К. (Dudics Lakatos K.): Kárpátaljai magyar iskolások nyelvjárási attitűdjének alakulása egy megismételt kérdőíves gyűjtés alapján. Magyar Nyelv 117: 3 pp. 346-354., 9 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2021.3.346 Scopus
 3. Дудич К. (Dudics Lakatos K.): Dudics Lakatos Katalin írja. Magyar Nyelv 116: 3 pp. 382-383., 2 p. (2020) http://real.mtak.hu/118951/1/Dudics_Lakatos_MNy_20-3.pdf Scopus

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Дудич Лакатош Катерина, Лібак Наталка, Чурман-Пушкаш А. Закарпатські підручники угорської мови про місцеві мовні варіанти. KYIVS’KYI NATSIONAL’NYI LINHVISTYCHNYI UNIVERSYTET. VISNYK. SERIYA: PEDAHOHIKA TA PSYKHOLOHIYA 38 pp. 168-180. , 13 p. (2023) Фахове видання України, Категорія Б.
 2. Барань, Єлизавета – Дудич Лакатош Катерина. Tóth Péter: Nyelvjárási és tudománytörténeti tanulmányok. Szombathely, Savaria University Press, 2021. 200 lap [Пейтер Товт. Статті з дослідження говорів та історії діалектології]. Szombathely, Savaria University Press, 2021. 200 p. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 2022: Випуск 34 pp. 150-154. , 5 p. (2022) Фахове видання України, Категорія Б.
 3. Дудич Лакатош Катерина – Сіладі В. Єлизавета Барань. Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти (Берегове – Ужгород : ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У», 2021. 310 c. Filologichnyj Chasopys: Zbirnyk Naukovyh Prac 1 : 19 pp. 166-169. , 4 p. (2022) Фахове видання України, Категорія Б.
 4. Барань Є., Берегсасі А., Дудич К., Газдаг В.: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat regionális jegyeiről és az ezekhez fűződő beszélői attitűdökről. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць 2022. Вип. 33. С. 47–59. https://doi.org/10.31651/2226-4388-2022-33-47-59 Фахове видання України, Категорія Б.
 5. Дудич Лакатош Катерина – Лібак Наталка. Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин: Збірник наукових робіт Міжнародного наукового семінару (Берегове, 23–24 травня 2019 року). За ред. Є. Барань. Берегове – Ужгород: ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У», 2020. 236 с. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 32 pp. 291-294. , 4 p. (2021) Фахове видання України, Категорія Б.
 6. Дудич Лакатош Катерина. The significance of scientific results in efficient native language education. suchasni doslidzhennya z inozemnoyi filolohiyi / Contemporary Studies In Foreign Philology 19: 1 pp. 61-71, 11 p. (2021) Фахове видання України, Категорія Б.
 7. Дудич Лакатош Катерина – Лібак Наталка. Парапатич Андреа. Регіональність угорської мови та середня освіта. Факти, проблеми, рекомендації. Будапешт: Tinta, 2020. 136 с. FILOLOGICHNYJ Chasopys: Zbirnyk Naukovyh Prac 1 : 17 pp. 230-233. , 4 p. (2021) Фахове видання України, Категорія Б.
 8. Дудич Лакатош Катерина – Лібак Наталка. Закарпатська освіта крізь призму діалектної аттітюди. Filologichnyj Chasopys: Zbirnyk Naukovyh Prac 1 : 17 pp. 34-44. , 11 p. (2021) Фахове видання України, Категорія Б.
 9. Дудич Лакатош Катерина – Лібак Наталка. [Рец. на]: Газдаг Вільмош «Слов’янські елементи в угорських говорах Берегівського району Закарпатської області». Терекбалінт: Спілка «Termini», 2021. 227 с. Ukraine: Cultural Heritage National Identity Statehood 2021: 34 pp. 403-407. , 5 p. (2021) Фахове видання України, Категорія Б.
 10. Дудич-Лакатош Катерина. Належне ставлення до говірок – запорука ефективного викладання рідної мови Contemporary Studies in Foreign Philology 291-300. 2020. Фахове видання України, Категорія Б.
 11. Дудич Лакатош Катерина – Лібак Наталка. [Рец. на]: Газдаг Вільмош «Слов’янські елементи в угорських говорах Берегівського району Закарпатської області». Терекбалінт: Спілка «Termini», 2021. 227 с. Ukraine: Cultural Heritage National Identity Statehood 2021: 34 pp. 403-407. , 5 p. (2021) Фахове видання України, Категорія Б.
 12. Dudych-Lakatosh Kateryna. Efficiency of native language education in Transcarpathia based on a repeated questionnaire survey (2008-2018). Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series Philology 44 : 2. 136-140. 2020. Фахове видання України, Категорія Б.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Дудич Лакатош Катерина – Газдаг Вільмош (Dudics Lakatos Katalin–Gazdag Vilmos) Dialektológiai alapismeretek filológus hallgatók számára. Törökbálint, Magyarország : Termini Egyesület (2023), 116 p
 2. Beregszászi Anikó, Dudics Lakatos Katalin. Huszonkettő: A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története. Törökbálint, Magyarország : Termini Egyesület (2023)

Az elmúlt öt év fontosabb publikációi:

 1. Dudics Lakatos Katalin. Az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica folyóirat. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 16: 1 p. DOI: 10.21030/anyp.2023.1.9 (2023)
 2. Beregszászi Anikó, Dudics Lakatos Katalin, Hires-László Kornélia, Pevse Andreya. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első évfolyamos hallgatóinak körében végzett szövegértési kompetenciavizsgálat eredményeiből. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSISL. PHILOLOGICA II: 1 pp. 26-43. , 18 p. (2023)
 3. Dudics Lakatos Katalin, Tóth Péter. Kótyuk István és a kárpátaljai magyar nyelvjárások. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS. PHILOLOGICA II: 1 pp. 114-125. , 12 p. (2023)
 4. Dudics Lakatos Katalin. Kárpátaljai magyar pedagógusok és tanítványaik metanyelvi ismereteiről Magyar Nyelvjárások 58 pp. 165-173. , 9 p. 2020.
 5. Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin. Modern danse macabre egy kárpátaljai középiskolai magyarnyelv-tankönyv kapcsán. In: Istók, Béla; Lőrincz, Gábor; Lőrincz, Julianna; Simon, Szabolcs (szerk.) Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség. A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató konferenciájának tanulmányai. Komárom, Magyarország: Selye János Egyetem Tanárképző Kara. 149-165. 2020.
 6. Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin. Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. // Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Ungvár: Autdor-Shark. 150-164. 2019.
 7. Dudics Lakatos Katalin. Kárpátaljai magyar pedagógusok nyelvjárási attitűdjének alakulása két felmérés eredményei alapján (2008–2018) Magyar Nyelvjárások 57 p. 123-132. 2019.
 8. Dudics Lakatos Katalin. „…én is nyelvjárásban beszélek”. Anyanyelv-pedagógia 11: 2. 112-114. 2018.